13
Taavet toob seaduselaeka Kirjat-Jearimist tagasi

1 Siis Taavet pidas nõu tuhande- ja sajapealikutega, kõigi
 vürstidega.  

2 Ja Taavet ütles kogu Iisraeli kogudusele: „Kui see teie
 meelest hea on ja Issand, meie Jumal, lubab, siis läkitagem sõna oma
 vendade juurde, kes on jäänud kõigisse Iisraeli maakondadesse,
 nõndasamuti ka preestrite ja leviitide juurde nende
 karjamaalinnadesse, et nad koguneksid meie juurde, 

3 ja toogem oma Jumala laegas jälle meie juurde, sest Sauli
 päevil ei ole me sellest hoolinud!” 

4 Siis ütles terve kogudus, et nõnda tuleb teha, sest see
 oli õige kogu rahva silmis. 

5 Ja Taavet kogus kokku terve Iisraeli Egiptuseojast kuni
 Hamati teelahkmeni Jumala laegast Kirjat-Jearimist ära tooma. 

6 Ja Taavet ning kogu Iisrael läksid üles Baalasse, see on
 Juudas olevasse Kirjat-Jearimi, et sealt ära tuua keerubitel
 istuva Jumala laegas, millele oli pandud tema nimi. 

7 Nad vedasid uue vankriga Jumala laeka ära Abinadabi kojast,
 ja Ussa ja Ahjo juhtisid vankrit. 

8 Ja Taavet ning kogu Iisrael laulsid ja mängisid kõigest
 väest Jumala ees kannelde, naablite, trummide, simblite ja
 pasunatega.  

9 Kui nad jõudsid Kiidoni rehealuse juurde, sirutas Ussa oma
 käe, et laegast kinni hoida, sest härjad tahtsid ümber ajada, 

10 aga Issanda viha süttis põlema Ussa vastu ja ta lõi tema
 maha, sellepärast et ta oli pistnud oma käe laeka külge, ja ta
 suri seal Jumala ees. 

11 Siis Taavet sai pahaseks, et Issand oli Ussa lõhki rebinud, ja
 ta pani sellele paigale nimeks Perets-Ussa, nagu see on
 tänapäevani.  

12 Ja Taavet kartis sel päeval Jumalat, öeldes: „Kuidas ma
 võin Jumala laeka viia enese juurde?” 

13 Ja Taavet ei lasknud laegast tuua enese juurde Taaveti
 linna, vaid laskis selle viia kõrvale, gatlase Oobed-Edomi kotta. 

14 Ja Jumala laegas jäi kolmeks kuuks Oobed-Edomi pere juurde
 tema kotta; ja Issand õnnistas Oobed-Edomi koda ja kõike, mis
 tal oli. 

 «  eelmine  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  järgmine  »