18
Taaveti sõjad ja võidud

1 Ja pärast seda sündis, et Taavet lõi vilisteid ja alistas
 nad; ta võttis Gati ja selle tütarlinnad vilistitelt ära. 

2 Ta lõi ka moabe ja moabid said Taaveti alamaiks, kes
 pidid ande tooma. 

3 Ja Taavet lõi Hadadeserit, Hamati pool oleva Sooba
 kuningat, kui see oli teel Frati jõe äärde oma valitsust rajama. 

4 Taavet võttis temalt tuhat vankrit ja seitse tuhat
 ratsanikku ja kakskümmend tuhat jalameest; ja Taavet raius
 kõigil vankrihobustel õndlad katki, ent jättis neist sada
 rakendit alles. 

5 Ent Damaskusest tulid Hadadeserile, Sooba kuningale,
 appi süürlased; aga Taavet lõi süürlastest maha kakskümmend kaks tuhat
 meest.  

6 Ja Taavet pani linnaväe Süüria Damaskusesse ning
 süürlased said Taaveti alamaiks, kes pidid ande tooma. Ja Issand
 aitas Taavetit kõikjal, kuhu ta läks. 

7 Ja Taavet võttis kuldkilbid, mis Hadadeseri sulastel olid,
 ja viis need Jeruusalemma. 

8 Ja Tibhatist ja Kuunist, Hadadeseri linnadest, võttis
 Taavet väga palju vaske. Sellest tegi Saalomon vaskmere, sambad
 ja vaskriistad. 

9 Kui Tou, Hamati kuningas, kuulis, et Taavet oli maha löönud
 kogu Sooba kuninga Hadadeseri väe, 

10 siis ta läkitas oma poja Hadorami kuningas Taaveti juurde
 temalt küsima, kuidas ta käsi käib, ja teda õnnitlema selle
 pärast, et ta oli Hadadeseriga sõdinud ja teda löönud, sest
 Hadadeser oli olnud Tou vaenlane; ja tal oli kaasas kõiksugu
 kuld-, hõbe- ja vaskriistu. 

11 Ka need pühitses kuningas Taavet Issandale koos selle
 hõbeda ja kullaga, mis ta oli võtnud kõigilt paganailt:
 edomlastelt, moabidelt, ammonlastelt, vilistitelt ja
 amalekkidelt.  

12 Ja Abisai, Seruja poeg, lõi Soolaorus maha kaheksateist
 tuhat edomlast 

13 ja pani Edomisse linnaväed; ja kõik edomlased said Taaveti
 alamaiks. Ja Issand aitas Taavetit kõikjal, kuhu ta läks. 

Taaveti pealikud ja ülemad

14 Ja Taavet valitses kogu Iisraeli üle, ja ta mõistis kohut
 ja õigust kogu oma rahvale. 

15 Ja Joab, Seruja poeg, oli väeülem; ja Joosafat, Ahiluudi
 poeg, oli nõunik. 

16 Ja Saadok, Ahituubi poeg, ja Abimelek, Ebjatari poeg, olid
 preestrid; ja Savsa oli kirjutaja. 

17 Ja Benaja, Joojada poeg, oli kreetide ja pleetide ülem; aga
 Taaveti pojad olid esimesed kuninga kõrval. 

 «  eelmine  13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22  järgmine  »