15
Jumala leping Aabramiga

1 Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes
 ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on
 väga suur!” 

2 Aga Aabram ütles: „Issand Jumal! Mida sa mulle saad anda? Mina ju
 lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Elieser
 Damaskusest!” 

3 Ja Aabram ütles: „Vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga
 näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.” 

4 Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: „Tema ei ole sinu
 pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija.” 

5 Ja ta viis tema õue ning ütles: „Vaata nüüd taeva poole ja loe
 tähti, kui sa suudad neid lugeda!” Ja ta ütles temale: „Nõnda
 saab olema sinu sugu!” 

6 Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks. 

7 Ja ta ütles temale: „Mina olen Issand, kes tõi sind Kaldea
 Uurist, et anda sulle päranduseks see maa!” 

8 Aga ta küsis: „Issand Jumal, millest ma ära tunnen, et ma selle
 pärin?” 

9 Siis ta vastas temale: „Too mulle kolmeaastane mullikas,
 kolmeaastane kits, kolmeaastane jäär ja turteltuvi koos
 lennuvõimelise pojaga.” 

10 Ja ta tõi temale kõik need, lõikas need keskelt lõhki ja pani
 vastavad pooled vastakuti; aga lindusid ta ei lõiganud lõhki. 

11 Kui röövlinnud laskusid korjuste peale, siis peletas Aabram need
 minema. 

12 Aga kui päike loojus, vajus Aabram sügavasse unne, ja vaata,
 suur ja pime hirm haaras teda. 

13 Ja Issand ütles Aabramile: „Sa pead teadma, et su järglased on
 võõrastena maal, mis ei ole nende oma; nad tehakse orjadeks ja
 neid vaevatakse nelisada aastat. 

14 Aga ka rahvast, keda nad orjavad, ma karistan, ja selle järel
 nad tulevad ära suure varandusega. 

15 Sina ise aga lähed rahuga oma vanemate juurde, sind maetakse
 heas vanuses. 

16 Alles neljas põlv tuleb siia tagasi, sest emorlaste süü ei ole
 tänini veel küllaldane.” 

17 Ja kui päike oli loojunud ja kui oli pime, siis nähti suitsevat
 küpsetusahju ja tuleleeki, mis nende lõigatud tükkide vahelt
 läbi käis. 

18 Selsamal päeval tegi Issand Aabramiga lepingu ja ütles:
 „Sinu soole ma annan selle maa
 Egiptuseojast suure jõeni, Frati jõeni,
 

19 keenlased, kenislased, kadmonlased, 
20 hetid, perislased, refalased, 
21 emorlased, kaananlased, girgaaslased ja jebuuslased.” 

 «  eelmine  10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19  järgmine  »