16
Haagar ja Ismael

1 Ja Saarai, Aabrami naine, ei toonud temale last ilmale; aga tal
 oli teenijaks egiptlanna, nimega Haagar. 

2 Ja Saarai ütles Aabramile: „Vaata, Issand on mind keelanud last
 saamast. Heida nüüd mu teenija juurde, vahest saan järeltulija
 temalt!” Ja Aabram kuulas Saarai sõna. 

3 Ja Saarai, Aabrami naine, võttis egiptlanna Haagari, oma
 teenija, pärast seda kui Aabram oli kümme aastat elanud
 Kaananimaal, ja andis ta oma mehele Aabramile naiseks. 

4 Ja tema heitis Haagari juurde ja see jäi lapseootele; aga kui see
 nägi, et ta oli lapseootel, siis oli ta emand tema silmis nagu
 alam. 

5 Ja Saarai ütles Aabramile: „Mulle sündinud ülekohus tulgu sinu
 peale! Ma andsin oma teenija sinu sülle, aga kui ta nüüd näeb,
 et ta on lapseootel, siis olen mina tema silmis nagu alam.
 Issand mõistku õigust minu ja sinu vahel!” 

6 Aga Aabram ütles Saaraile: „Vaata, su teenija on sinu käes!
 Talita temaga, nagu sa heaks arvad!” Siis Saarai alandas teda, aga
 seejärel ta põgenes tema juurest. 

7 Ja Issanda ingel leidis tema veeallika juurest kõrbes, Suuri tee
 ääres oleva allika juurest. 

8 Ja ta ütles: „Haagar, Saarai teenija! Kust sa tuled ja kuhu sa
 lähed?” Ja tema vastas: „Ma põgenen oma emanda Saarai eest.” 

9 Siis ütles Issanda ingel temale: „Mine tagasi oma emanda juurde
 ja alanda ennast tema käte alla!” 

10 Ja Issanda ingel ütles temale: „Ma teen sinu soo nõnda
 arvurikkaks, et see paljuse pärast pole loetav!” 

11 Ja Issanda ingel ütles temale:
 „Vaata, sa oled lapseootel
 ja tood poja ilmale!
 Pane temale nimeks Ismael,
 sest Issand on kuulnud su alandusest!
 

12 Temast tuleb mees nagu metseesel -
 tema käsi on igaühe vastu
 ja igaühe käsi on tema vastu -
 ta elab vaenus kõigi oma vendadega.”
 
 
 

13 Siis ta nimetas Issandat, kes temaga oli rääkinud, nimega „Sina
 oled nähtav Jumal”, sest ta ütles: „Kas ma siin ikka veel näen
 pärast oma nägemust?” 

14 Seepärast nimetatakse seda kaevu Lahhai-Roi kaevuks; vaata, see on
 Kaadesi ja Baaredi vahel. 

15 Ja Haagar tõi Aabramile poja ilmale; ja Aabram pani oma pojale,
 kelle Haagar oli sünnitanud, nimeks Ismael. 

16 Ja Aabram oli kaheksakümmend kuus aastat vana, kui Haagar
 Aabramile Ismaeli ilmale tõi. 

 «  eelmine  11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  järgmine  »