26
Iisak Geraris ja Beer-Sebas

1 Aga maal oli nälg pärast seda eelmist nälga, mis Aabrahami
 päevil oli olnud. Ja Iisak läks vilistite kuninga Abimeleki
 juurde Gerarisse. 

2 Ja Issand ilmutas ennast temale ning ütles: „Ära mine alla
 Egiptusesse! Jää maale, kuhu ma sind käsin! 

3 Ela võõrana siin maal, ja ma olen sinuga ning õnnistan sind, sest
 sinule ja sinu soole ma annan kõik need maad ning pean vannet,
 mille ma olen vandunud su isale Aabrahamile. 

4 Ja ma teen su soo paljuks nagu taevatähed ja annan su soole kõik
 need maad, ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, 

5 sellepärast et Aabraham kuulas mu sõna ja pidas, mis ma käskisin
 pidada - mu käske, seadlusi ja õpetusi.” 

6 Ja Iisak jäi elama Gerarisse. 

7 Kui kohalikud mehed küsisid tema naise kohta, siis ta ütles: „See
 on mu õde.” Sest ta kartis öelda: „Mu naine”, mõeldes ise:
 „Muidu kohalikud mehed tapavad mu Rebeka pärast, sest ta on
 ilusa välimusega.” 

8 Aga kui ta seal pikemat aega oli viibinud, vaatas Abimelek,
 vilistite kuningas, kord aknast välja ja nägi, et Iisak
 hellitas oma naist Rebekat. 

9 Siis Abimelek kutsus Iisaki ja ütles: „Vaata, ta on tõepoolest su
 naine! Kuidas sa siis võisid öelda: Ta on mu õde?” Ja Iisak
 vastas temale: „Ma mõtlesin, et muidu ma ehk pean tema pärast
 surema.” 

10 Aga Abimelek ütles: „Miks sa meile seda tegid? Kui kergesti
 oleks võinud keegi rahva hulgast magada su naisega ja sa oleksid
 meie peale toonud süü!” 

11 Ja Abimelek andis käsu kogu rahvale, öeldes: „Kes puudutab seda
 meest ja tema naist, peab surema!” 

12 Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal sajakordselt, sest
 Issand õnnistas teda. 

13 Ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud
 väga rikkaks. 

14 Ja temal oli lamba- ja kitsekarju ja veisekarju ja palju peret,
 nõnda et vilistid teda kadestasid. 

15 Ja vilistid matsid kinni ja täitsid mullaga kõik kaevud, mis
 tema isa sulased olid kaevanud tema isa Aabrahami päevil. 

16 Ja Abimelek ütles Iisakile: „Mine ära meie juurest, sest sa oled
 saanud meist palju vägevamaks!” 

17 Siis Iisak läks sealt ära ja lõi oma telgid üles Gerari orgu
 ning elas seal. 

18 Ja Iisak kaevas uuesti need veekaevud, mis tema isa Aabrahami
 päevil olid kaevatud ja mis vilistid pärast Aabrahami surma olid
 kinni matnud; ja ta pani neile needsamad nimed, mis tema isa
 neile oli pannud. 

19 Aga kui Iisaki sulased kaevasid orus ja leidsid seal voolava
 veega kaevu, 

20 siis Gerari karjased riidlesid Iisaki karjastega, öeldes: „Vesi
 on meie oma!” Ta pani siis kaevule nimeks Eesek, sellepärast et
 nad temaga olid tülitsenud. 

21 Siis nad kaevasid teise kaevu, ja selle pärast riidlesid nad ka;
 ja sellele ta pani nimeks Sitna. 

22 Sealt ta siirdus edasi ja kaevas veel ühe kaevu, aga selle
 pärast nad ei riielnud; ja sellele ta pani nimeks Rehobot ning
 ütles: „Nüüd on Issand andnud meile avarust, et võiksime siin
 maal olla viljakad.” 

23 Ja sealt ta läks üles Beer-Sebasse. 
24 Ja Issand ilmutas ennast temale selsamal ööl ning ütles:
 „Mina olen su isa Aabrahami Jumal.
 Ära karda, sest ma olen sinuga
 ja õnnistan sind!
 Ma teen su soo paljuks
 oma sulase Aabrahami pärast.”
 
 
 

25 Siis ta ehitas sinna altari, hüüdis appi Issanda nime ja lõi
 sinna oma telgi üles; ja Iisaki sulased kaevasid sinna kaevu. 

Iisaki leping Abimelekiga

26 Ja Abimelek tuli Gerarist tema juurde ühes oma sõbra Ahusati ja
 väepealik Piikoliga. 

27 Aga Iisak ütles neile: „Miks tulete minu juurde? Te ju vihkate
 mind ja olete mind eneste juurest ära saatnud!” 

28 Ja nemad vastasid: „Me näeme selgesti, et Issand on sinuga.
 Seepärast me ütleme: Olgu meie vahel vanne, meie ja sinu vahel,
 ja me teeme sinuga lepingu, 

29 et sa meile kurja ei tee, nõnda nagu me sinusse ei ole
 puutunud, vaid oleme sulle ainult head teinud ja sind rahuga ära
 saatnud. Sina oled ju nüüd Issanda õnnistatu!” 

30 Siis ta tegi neile võõruspeo ning nad sõid ja jõid. 
31 Ja nad tõusid hommikul vara ning andsid üksteisele vande. Siis
 Iisak saatis nad ära ja nad läksid ta juurest rahuga. 

32 Ja selsamal päeval tulid Iisaki sulased ning teatasid temale
 kaevust, mille nad olid kaevanud, ja ütlesid temale: „Me
 leidsime vett.” 

33 Siis ta nimetas selle Sibaks; seepärast on linna nimeks
 tänapäevani Beer-Seba. 

34 Kui Eesav oli nelikümmend aastat vana, võttis ta naiseks
 Juuditi, hett Beeri tütre, ja Baasmati, hett Eeloni tütre. 

35 Aga need olid meelehärmiks Iisakile ja Rebekale. 

 «  eelmine  21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30  järgmine  »