4
Vilistid röövivad seaduselaeka

1 Ja Saamueli sõna tuli kogu Iisraeli kätte. Ja Iisrael läks sõtta
 vilistite vastu; nad lõid leeri üles
 Eben-Eeseri juurde ja vilistid olid asunud leeri Afekasse. 

2 Ja vilistid seadsid endid tapluseks Iisraeli vastu: aga kui
 taplus oli levinud, siis oli Iisrael mahalöödult vilistite ees; need
 lõid võitlusväljal maha ligi neli tuhat meest. 

3 Kui rahvas tuli leeri, siis ütlesid Iisraeli vanemad: „Mispärast
 laskis Issand meid täna vilistitel maha lüüa? Võtkem eneste juurde Issanda
 seaduselaegas Siilost, et ta tuleks meie keskele ja päästaks meid meie
 vaenlaste käest!” 

4 Siis rahvas läkitas mehed Siilosse ja need tõid sealt ära
 keerubitel istuva vägede Issanda seaduselaeka; ja seal olid mõlemad
 Eeli pojad, Hofni ja Piinehas, Jumala seaduselaeka juures. 

5 Ja kui Issanda seaduselaegas jõudis leeri, siis tõstis kogu Iisrael
 valju rõõmukisa, nõnda et maa kõmas. 

6 Aga kui vilistid kuulsid hõiskamise kära, siis nad küsisid: „Mis
 suur hõiskamise kära see on heebrealaste leeris?” Ja nad said teada, et
 Issanda laegas oli tulnud leeri. 

7 Siis vilistid kartsid, sest nad ütlesid: „Jumalad on tulnud
 leeri!” Ja nad ütlesid: „Häda meile, sest seesugust ei ole iialgi
 varem juhtunud! 

8 Häda meile! Kes päästab meid nende vägevate jumalate käest? Need
 on need jumalad, kes lõid Egiptust kõiksugu nuhtlustega kõrbes. 

9 Kinnitage endid ja olge mehed, te vilistid, et te ei peaks teenima
 heebrealasi, nagu nemad teenisid teid! Olge mehed ja sõdige!” 

10 Ja vilistid sõdisid ning Iisraeli löödi, nõnda et nad põgenesid
 igamees oma telki; ja kaotus oli väga suur, sest Iisraelist langes
 kolmkümmend tuhat jalameest. 

11 Ja Jumala laegas võeti ära ning mõlemad Eeli pojad, Hofni ja
 Piinehas, said surma. 

12 Aga keegi benjaminlane jooksis lahingust ära ja tuli selsamal
 päeval Siilosse, riided lõhki käristatud ja mulda pea peal. 

13 Ja kui ta tuli, vaata, siis istus Eeli istmel tee kõrval
 valvates, sest ta süda värises Jumala laeka pärast; ja kui mees
 jõudis linna kuulutama, siis kisendas kogu linn. 

14 Kui Eeli kuulis kisendushäält, siis ta küsis: „Mis kära see
 on?”
 Siis ruttas mees ja tuli ning jutustas Eelile. 

15 Eeli oli üheksakümmend kaheksa aastat vana ja ta silmad olid
 tuhmid, nõnda et ta enam ei näinud. 

16 Ja mees ütles Eelile: „Mina olen lahingust tulija. Ma põgenesin
 täna lahingust.” Ja tema küsis: „Kuidas oli lugu, mu poeg?” 

17 Siis kostis sõnumitooja ja ütles: „Iisrael põgenes vilistite
 eest ja rahva kaotuski on suur. Ka su mõlemad pojad, Hofni ja
 Piinehas, on surnud ning Jumala laegas on ära võetud.” 

18 Ja sündis, kui ta Jumala laegast nimetas, et Eeli kukkus istmelt
 värava kõrval tagurpidi, murdis oma kaela ja suri, sest mees oli vana
 ja raske; ta oli Iisraelile kohut mõistnud nelikümmend aastat. 

19 Ja tema minia, Piinehasi naine, oli viimaseid päevi lapseootel;
 kui ta kuulis seda sõnumit, et Jumala laegas oli ära võetud ja
 ta äi ja mees surnud, siis ta varises kokku ja sünnitas, sest temale
 tulid sünnitusvaevad. 

20 Ja otse ta suremise ajal ütlesid naised, kes seisid ta juures:
 „Ära karda, sest sa oled sünnitanud poja!” Aga tema ei vastanud ega
 pannud tähelegi, 

21 vaid pani poeglapsele nimeks Iikabod, et öelda: „Au on
 Iisraelist lahkunud”, sellepärast et Jumala laegas oli ära võetud,
 ning oma äia ja mehe pärast. 

22 Ja ta ütles: „Au on Iisraelist lahkunud, sest Jumala laegas on
 ära võetud.” 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »