2
Taavet saab Juuda kuningaks

1 Ja pärast sündis, et Taavet küsis Issandalt, öeldes: „Kas pean
 minema mõnesse Juuda linna?” Ja Issand vastas temale: „Mine!” Ja
 Taavet küsis: „Kuhu ma lähen?” Ja ta vastas: „Hebronisse.” 

2 Nii läks Taavet sinna, samuti ta mõlemad naised: jisreellanna Ahinoam
 ja Abigail, karmellase Naabali naine. 

3 Ja Taavet viis sinna ka oma sõjamehed, kes ta juures olid, igaühe
 koos tema perega; ja nad elasid Hebroni linnades. 

4 Siis tulid Juuda mehed ja võidsid Taaveti seal kuningaks Juuda
 soole. Kui Taavetile teatati, et need olid Gileadi Jaabesi mehed, kes
 Sauli maha matsid, 

5 siis läkitas Taavet käskjalad Gileadi Jaabesi meeste juurde ja
 ütles neile: „Issand õnnistagu teid, et osutasite seda armastust oma
 isandale Saulile ja matsite ta maha! 

6 Osutagu nüüd Issand teile heldust ja truudust! Minagi tahan
 selle eeskujul teile head teha, sellepärast et te seda tegite. 

7 Ja nüüd olgu teie käed tugevad ja olge vahvad! Teie isand Saul
 on küll surnud, aga Juuda sugu on ju mind võidnud enesele kuningaks!” 

Taavet võitleb Sauli suguvõsa vastu

8 Kuid Abner, Neeri poeg, kes oli Sauli väepealik, võttis Sauli
 poja Iisboseti ja viis Mahanaimi 

9 ning tõstis tema kuningaks Gileadile, aaserlastele, Jisreelile,
 Efraimile, Benjaminile ja kogu Iisraelile. 

10 Sauli poeg Iisboset oli Iisraeli kuningaks saades nelikümmend
 aastat vana ja ta valitses kaks aastat; ainult Juuda sugu käis
 Taaveti järel. 

11 Ja aega, mis Taavet oli Juuda soo kuningaks Hebronis, oli
 seitse aastat ja kuus kuud. 

12 Kord läksid Abner, Neeri poeg, ja Sauli poja Iisboseti
 sulased Mahanaimist Gibeoni. 

13 Aga Joab, Seruja poeg, ja Taaveti sulased läksid ka välja ja
 nad kohtusid Gibeoni tiigi juures; ühed asusid siiapoole tiiki ja
 teised sinnapoole tiiki. 

14 Ja Abner ütles Joabile: „Noored mehed võiksid meie ees hakata
 mängima sõjamängu!” Ja Joab vastas: „Hakaku pealegi!” 

15 Siis nad tõusid ja astusid ette: kaksteist meest Benjamini ja
 Sauli poja Iisboseti poolt ja kaksteist Taaveti sulaseist. 

16 Ja nad haarasid üksteist peast ning pistsid oma mõõgad
 üksteisele külje sisse ja langesid üheskoos. Seepärast nimetatakse
 seda paika Helkat- Hassurimiks; see on Gibeoni juures. 

17 Ja sel päeval sündis väga tugev taplus ning Abnerit ja Iisraeli
 mehi löödi Taaveti sulaste poolt. 

18 Ja seal oli kolm Seruja poega: Joab, Abisai ja Asael; ja
 Asaelil olid kerged jalad, otsekui gasellil väljal. 

19 Ja Asael ajas Abnerit taga ega põiganud Abneri järelt ei
 paremale ega vasakule. 

20 Siis Abner pöördus ümber ja küsis: „Kas see oled sina, Asael?” Ja
 ta vastas: „Mina.” 

21 Ja Abner ütles temale: „Pöördu paremale või vasakule, võta
 kinni mõni noortest meestest ja võta tema varustus!” Aga Asael ei
 tahtnud lahkuda tema järelt. 

22 Ja Abner ütles veel kord Asaelile: „Lahku mu järelt! Miks
 peaksin sind maha lööma? Kuidas võiksin siis tõsta oma silmi su venna
 Joabi poole?” 

23 Aga kui Asael ei tahtnud lahkuda, siis lõi Abner talle
 piigipäraga kõhtu, nõnda et piik tuli tagant välja; Asael kukkus maha ja
 suri kohapeal. Ja kõik, kes jõudsid sinna paika, kus Asael oli maha
 langenud ja surnud, jäid seisma. 

24 Aga Joab ja Abisai ajasid Abnerit taga ja nad jõudsid
 päikeseloojakul Amma künkani, mis on Giiahi kohal Gibeoni kõrbe suunas. 

25 Siis kogunesid benjaminlased Abneri järele üheks jõuguks ja
 jäid peatuma ühe künka harjale. 

26 Ja Abner hüüdis Joabile ning ütles: „Kas siis mõõk peab
 igavesti sööma? Kas sa ei mõista, et lõpp on kibe? Kas sa ei ütlegi
 rahvale, et nad loobuksid taga ajamast oma vendi?” 

27 Ja Joab vastas: „Nii tõesti kui Jumal elab: kui sa ei oleks
 rääkinud, siis oleks rahvas alles hommikul loobunud taga ajamast oma
 vendi.” 

28 Ja Joab puhus sarve; siis peatus kogu rahvas ega ajanud enam
 Iisraeli taga. Ja nad ei sõdinud enam. 

29 Siis käisid Abner ja tema mehed kogu selle öö mööda lagendikku
 ning läksid üle Jordani; ja nad käisid kogu ennelõunase aja ning
 jõudsid Mahanaimi. 

30 Ja Joab, lõpetanud Abneri tagaajamise, kogus kokku kõik
 oma rahva; Taaveti sulaseist oli puudu üheksateist meest ja Asael. 

31 Aga Taaveti sulased olid benjaminlastest ja Abneri meestest
 surnuks löönud kolmsada kuuskümmend meest. 

32 Ja nad tõstsid Asaeli üles ning matsid tema ta isa hauda, mis
 oli Petlemmas. Ja Joab ja tema mehed käisid kogu öö ning jõudsid
 koiduajaks Hebronisse. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »