5
Taavet saab kogu Iisraeli kuningaks

1 Siis tulid kõik Iisraeli suguharud Taaveti juurde Hebronisse ja
 rääkisid ning ütlesid: „Vaata, me oleme sinu luu ja liha. 

2 Juba varem, kui Saul oli veel meie kuningas, olid sina Iisraeli
 väljaviijaks ja tagasitoojaks. Sinule on Issand öelnud: Sina pead
 hoidma mu rahvast Iisraeli kui karjane ja sina pead olema Iisraeli
 vürst!” 

3 Ja kõik Iisraeli vanemad tulid kuninga juurde Hebronisse ning
 kuningas Taavet tegi Hebronis Issanda ees nendega lepingu; siis nad
 võidsid Taaveti Iisraeli kuningaks. 

4 Taavet oli kuningaks saades kolmkümmend aastat vana; ta valitses
 nelikümmend aastat. 

5 Hebronis valitses ta Juuda üle seitse aastat ja kuus kuud; ja
 Jeruusalemmas valitses ta kolmkümmend kolm aastat kogu Iisraeli ja
 Juuda üle. 

Taavet vallutab Jeruusalemma

6 Kui kuningas läks oma meestega Jeruusalemma selle maa elanike
 jebuuslaste vastu, ütlesid need Taavetile: „Siia sisse sa ei pääse,
 sest pimedad ja lonkurid kihutavad su tagasi!” See pidi
 tähendama, et Taavet sinna ei pääse. 

7 Aga Taavet vallutas Siioni linnuse, mis nüüd on Taaveti linn. 
8 Ja Taavet oli sel päeval öelnud: „Igaüks, kes lööb jebuuslasi,
 tabagu veejuhtmes neid „lonkureid ja pimedaid”, keda Taaveti hing
 vihkab.” Sellepärast öeldakse: „Pime ja lonkaja ei pääse kotta.” 

9 Ja Taavet asus linnusesse ning nimetas selle Taaveti linnaks. Ja
 Taavet ehitas ümberringi linna, kantsist alates siselinna suunas. 

10 Ja Taavet läks üha vägevamaks, sest Issand, vägede Jumal, oli temaga. 

11 Ja Hiiram, Tüürose kuningas, läkitas Taaveti juurde saadikud
 seedripuudega, samuti puuseppi ja müürseppi; ja nemad ehitasid
 Taavetile koja. 

12 Taavet mõistis, et Issand oli kinnitanud tema Iisraeli kuningaks
 ja et ta oli ülendanud tema kuningriiki oma Iisraeli rahva pärast. 

13 Ja Taavet võttis veel rohkem liignaisi ja naisi Jeruusalemmast,
 pärast seda kui ta Hebronist oli tulnud; ja Taavetile sündis veelgi
 poegi ja tütreid. 

14 Ja need olid nende nimed, kes temale Jeruusalemmas sündisid:
 Sammua, Soobab, Naatan ja Saalomon; 

15 Jibhar, Elisua, Nefeg ja Jaafia; 
16 Elisama, Eljada ja Elifelet. 

Taavet võidab vilistid

17 Aga kui vilistid kuulsid, et Taavet oli võitud Iisraeli
 kuningaks, siis läksid kõik vilistid Taavetit otsima. Kui Taavet seda
 kuulis, siis läks ta linnusesse. 

18 Ja vilistid tulid ning luusisid Refaimi orus. 
19 Taavet küsis siis Issandalt, öeldes: „Kas pean minema vilistite
 vastu? Kas sa annad nad minu kätte?” Ja Issand ütles Taavetile:
 „Mine, sest ma annan tõesti vilistid su kätte!” 

20 Siis tuli Taavet Baal-Peratsimi, ja Taavet lõi neid seal ning
 ütles: „Issand on murdnud mu vaenlased minu ees, otsekui oleks vesi
 läbi murdnud!” Seepärast pandi sellele paigale nimeks Baal-Peratsim. 

21 Nad jätsid sinna oma ebajumalad, ja Taavet ja ta mehed võtsid
 need kaasa. 

22 Aga vilistid tulid jälle ja luusisid Refaimi orus. 
23 Ja Taavet küsis Issandalt, ja tema vastas: „Ära mine! Piira nad
 tagant ümber ja tule neile kallale baakapõõsaste poolt! 

24 Kui sa kuuled baakapõõsaste ladvus otsekui astumise kahinat, siis
 kiirusta, sest siis on Issand su ees välja läinud vilistite leeri
 lööma!” 

25 Ja Taavet tegi nõnda, nagu Issand teda käskis, ja lõi vilisteid
 Gebast kuni Geseri teelahkmeni. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »