20
Taavet vallutab Rabba

1 Järgmisel aastal, kuningate sõttamineku ajal, juhtis Joab
 sõjaväge ja hävitas ammonlaste maa; ta tuli ja piiras Rabbat.
 Aga Taavet jäi Jeruusalemma. Joab vallutas Rabba ja kiskus selle
 maha. 

2 Ja Taavet võttis nende kuningal krooni peast ja leidis, et
 see vaagis talendi kulda ja et selles olid kalliskivid - ja see
 pandi Taavetile pähe; ja ta tõi linnast väga palju saaki. 

3 Rahva, kes seal oli, tõi ta välja ja pani tööle saagide,
 kirkade ja kivisaagidega; nõnda talitas Taavet kõigi ammonlaste
 linnadega. Siis läks Taavet ja kogu rahvas tagasi Jeruusalemma. 

Taaveti sõjameeste võidud

4 Ja pärast seda puhkes sõda vilistitega Geseris; siis lõi
 huusalane Sibbekai maha Sippai, kes oli refalaste järglasi, ja
 nad alandati. 

5 Ja taas oli sõda vilistitega, ja Elhanan, Jairi poeg, lõi
 maha Lahmi, gatlase Koljati venna, kelle piigivars oli nagu
 kangrupoom.  

6 Ja taas oli sõda Gatis; ja seal oli pikk mees, kel oli kuus
 sõrme kummalgi käel ja kuus varvast kummalgi jalal, ühtekokku
 kakskümmend neli; temagi oli refalaste järglasi. 

7 Aga kui ta laimas Iisraeli, siis lõi Joonatan, Taaveti
 venna Simea poeg, tema maha. 

8 Need põlvnesid refalastest Gatis ja nad langesid Taaveti ja
 tema sulaste käe läbi. 

 «  eelmine  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24  järgmine  »