22
Tulevase templi asukoht

1 Ja Taavet ütles: „Siin olgu Issanda Jumala koda ja siin
 olgu Iisraeli põletusohvrialtar!” 

Taaveti ettevalmistused templi ehitamiseks

2 Ja Taavet käskis koguda Iisraelimaal olevaid võõramaalasi ja
 pani kiviraiujad raiuma tahutud kive Jumala koja ehitamiseks. 

3 Ja Taavet hankis palju rauda väravauste naelteks ja
 klambriteks, ja nõnda palju vaske, et seda ei saadudki vaagida, 

4 ja arvutult seedripuud, sest siidonlased ja tüüroslased
 tõid Taavetile palju seedripuud. 

5 Sest Taavet mõtles: „Mu poeg Saalomon on alles noor ja
 vilumatu, aga koda, mis Issandale tuleb ehitada, peab olema
 suur, kõrge, kuulus ja ilus kogu maailmale. Seepärast ma siis
 hangingi selle jaoks.” Ja Taavet hankis enne oma surma palju. 

6 Siis ta kutsus oma poja Saalomoni ja käskis teda ehitada
 koja Issandale, Iisraeli Jumalale. 

7 Taavet ütles Saalomonile: „Mu poeg, mul oli südame peal
 ehitada koda Issanda, oma Jumala nimele. 

8 Aga mulle tuli Issanda sõna, kes ütles: Sina oled valanud
 palju verd ja oled pidanud suuri sõdu. Sina ei tohi mu nimele
 koda ehitada, sellepärast et sa mu ees nõnda palju verd maa
 peale oled valanud! 

9 Vaata, sulle sünnib poeg. Temast tuleb rahu mees ja mina
 annan temale rahu kõigist ta ümberkaudsetest vaenlastest, sest
 tema nimeks peab olema Saalomon, ja ma annan tema päevil
 Iisraelile rahu ja vaikust. 

10 Tema ehitab mu nimele koja. Tema on mulle pojaks ja mina
 olen temale isaks. Ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje
 Iisraeli üle igaveseks ajaks. 

11 Nüüd, mu poeg, olgu Issand sinuga, et sul läheks korda
 ehitada Issanda, oma Jumala koda, nõnda nagu ta sinu kohta on
 rääkinud!  

12 Küllap Issand annab sulle tarkust ja taipu, kui ta
 paneb su valitsema Iisraeli üle ja valvama Issanda, su Jumala
 Seadust.  

13 Sul on siis kordaminek, kui sa hoolsasti tähele paned
 määrusi ja seadlusi, mis Issand Moosesele on andnud
 Iisraeli jaoks. Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 

14 Vaata, mina olen oma vaevaga hankinud Issanda koja tarvis
 sada tuhat talenti kulda ja miljon talenti hõbedat, samuti vaske
 ja rauda, mida ei saagi vaagida, sest seda on palju. Ma olen
 hankinud ka puitu ja kive, ja sul on vaja neile ainult lisada. 

15 Sul on ka palju töötegijaid, kiviraiujaid, meistreid kivi
 ja puu tarvis, kõik osavad igasuguses töös. 

16 Kullal, hõbedal, vasel ja raual pole määra - võta kätte
 ja hakka tööle! Issand olgu sinuga!” 

17 Ja Taavet käskis kõiki Iisraeli vürste aidata tema poega
 Saalomoni:  

18 „Eks ole Issand, teie Jumal, olnud teiega ja andnud teile
 igalt poolt rahu? Sest tema on andnud maa elanikud minu kätte ja
 maa on alistunud Issanda ja tema rahva ees. 

19 Pöörake nüüd oma süda ja hing Issandat, oma Jumalat,
 otsima! Võtke kätte ja ehitage Issanda Jumala pühamu, et Issanda
 seaduselaeka ja Jumala pühad riistad saaks viia kotta, mis
 Issanda nimele on ehitatud!” 

 «  eelmine  17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26  järgmine  »