25
Templi lauljad ja mängijad

1 Ja Taavet ning väepealikud eraldasid teenistuse tarvis
 Aasafi, Heemani ja Jedutuuni pojad, kes kannelde, naablite ja
 simblitega pidid kuulutama. Ja see on meeste nimestik, kes seda
 teenistust toimetasid: 

2 Aasafi poegadest: Sakkur, Joosep, Netanja ja Asareela -
 Aasafi pojad Aasafi juhatusel, kes ise kuninga juhatusel mängis. 

3 Jedutuunist: Jedutuuni pojad Gedalja, Seri, Jesaja,
 Hasabja, Mattitja kuuekesi; need olid kanneldega oma isa
 Jedutuuni juhatuse all, kes Issandale tänu ja kiitust mängis. 

4 Heemanist: Heemani pojad Bukkija, Mattanja, Ussiel, Sebuel,
 Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser,
 Josbekasa, Malloti, Hootir, Mahasiot; 

5 need kõik olid kuninga nägija Heemani pojad, vastavalt
 Jumala tõotusele tema sarve ülendada, sest Jumal oli andnud
 Heemanile neliteist poega ja kolm tütart. 

6 Need kõik saatsid oma isa juhatusel Issanda kojas laulu
 simblite, naablite ja kanneldega Jumala koja teenistuses
 kuninga, Aasafi, Jedutuuni ja Heemani juhatusel. 

7 Ja nende arv koos nende vendadega, kes olid õpetatud
 Issandale laulma, kõiki, kes oskasid, oli kakssada
 kaheksakümmend kaheksa. 

8 Nad heitsid liisku teenistuskorra pärast, niihästi noored
 kui vanad, õpetajad koos õpilastega. 

9 Ja esimene liisk Aasafile tuli Joosepile; teine Gedaljale,
 temale, ta vendadele ja poegadele; neid oli kaksteist; 

10 kolmas Sakkurile, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;  

11 neljas Jisrile, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;  

12 viies Netanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;  

13 kuues Bukkijale, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;  

14 seitsmes Jesareelale, tema poegadele ja vendadele; neid
 oli kaksteist; 

15 kaheksas Jesajale, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;  

16 üheksas Mattanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;  

17 kümnes Simeile, tema poegadele ja vendadele; neid oli
 kaksteist;  

18 üheteistkümnes Asarelile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

19 kaheteistkümnes Hasabjale, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

20 kolmeteistkümnes Suubaelile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

21 neljateistkümnes Mattitjale, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

22 viieteistkümnes Jeremotile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

23 kuueteistkümnes Hananjale, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

24 seitsmeteistkümnes Josbekasale, tema poegadele ja
 vendadele; neid oli kaksteist; 

25 kaheksateistkümnes Hananile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

26 üheksateistkümnes Mallotile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

27 kahekümnes Elijatale, tema poegadele ja vendadele; neid
 oli kaksteist; 

28 kahekümne esimene Hootirile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

29 kahekümne teine Giddaltile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

30 kahekümne kolmas Mahasiotile, tema poegadele ja vendadele;
 neid oli kaksteist; 

31 kahekümne neljas Romamti-Eserile, tema poegadele ja
 vendadele; neid oli kaksteist. 

 «  eelmine  20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29  järgmine  »