14
Ahija ennustus Jerobeami soole

1 Sel ajal haigestus Abija, Jerobeami poeg. 
2 Ja Jerobeam ütles oma naisele: „Võta nüüd kätte ja moonda
 ennast, nõnda et ei tunta, et sa oled Jerobeami naine, ja mine
 Siilosse! Vaata, seal on prohvet Ahija, kes rääkis minust, et ma saan
 selle rahva kuningaks. 

3 Võta kaasa kümme leiba, korpe ja kruus mett ning mine tema
 juurde; küllap ta kuulutab sulle, mis poissi ootab!” 

4 Ja Jerobeami naine tegi nõnda, võttis kätte ja läks Siilosse
 ning tuli Ahija kotta; aga Ahija ei näinud enam, sest vanaduse tõttu
 olid ta silmad tuhmunud. 

5 Kuid Issand oli Ahijale öelnud: „Vaata, Jerobeami naine tuleb
 sinult küsima oma poja kohta, sest too on haige. Ütle temale nõnda ja
 nõnda! Kui ta tuleb, siis on ta ennast tundmatuks teinud.” 

6 Kui siis Ahija kuulis jalgade kobinat, kui naine uksest sisse
 astus, ütles ta: „Tule sisse, Jerobeami naine! Miks sa ennast
 tundmatuks teed? Mind on läkitatud su juurde kõva sõnaga. 

7 Mine ütle Jerobeamile: Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal:
 Sellepärast et ma rahva hulgast olen sind ülendanud ja pannud
 vürstiks oma Iisraeli rahvale 

8 ning olen kiskunud kuningriigi Taaveti soo käest ja andnud
 sinule - sina aga ei ole olnud nagu mu sulane Taavet, kes pidas mu
 käske ja kes käis mu järel kõigest oma südamest, tehes ainult seda,
 mis õige oli minu silmis, 

9 vaid sa oled teinud rohkem kurja kui kõik, kes enne sind on
 olnud, ja sa oled läinud ning valmistanud enesele teisi jumalaid
 ja valatud kujusid, et mind vihastada, ja oled mind heitnud oma selja
 taha, 

10 sellepärast, vaata, saadan mina Jerobeami soole õnnetuse ja
 hävitan Jerobeamilt meesolendid, niihästi orjad kui vabad Iisraelis,
 ja ma pühin Jerobeami soo järelt, otsekui pühitakse sõnnikut, kuni see
 lõpeb. 

11 Kes Jerobeami omadest surevad linnas, neid söövad koerad, ja kes
 surevad väljal, neid söövad taeva linnud. Sest Issand on rääkinud. 

12 Sina aga tõuse, mine oma kotta! Niipea kui su jalg jõuab linna,
 sureb laps. 

13 Kogu Iisrael leinab teda ja nad matavad ta, sest Jerobeami
 omadest saab üksnes tema hauda, sellepärast et Jerobeami soos leidub
 ainult temas midagi head Issanda, Iisraeli Jumala ees. 

14 Aga Issand tõstab enesele Iisraeli kuninga, kes hävitab
 Jerobeami soo. See on see päev, ja mis nüüd veel? 

15 Issand lööb Iisraeli, nõnda et see kõigub nagu pilliroog vees,
 ja kitkub Iisraeli sellelt healt maalt, mille ta on andnud nende
 vanemaile, ja pillutab nad teisele poole Frati jõge, sellepärast et nad
 on teinud endile viljakustulbad Issanda vihastamiseks. 

16 Ja ta annab Iisraeli ära Jerobeami pattude pärast, mis ta on
 teinud ja millega ta on saatnud Iisraeli pattu tegema.” 

17 Siis Jerobeami naine tõusis üles ja läks ning tuli Tirsasse;
 aga kui ta jõudis koja läveni, siis suri poiss. 

18 Ta maeti, ja kogu Iisrael tegi tema pärast leinakaebust Issanda
 sõna järgi, nagu ta oli rääkinud oma sulase, prohvet Ahija läbi. 

19 Ja mis veel tuleks öelda Jerobeamist, kuidas ta sõdis ja kuidas
 ta valitses, vaata, sellest on kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus. 

20 Ja aega, mis Jerobeam valitses, oli kakskümmend kaks aastat;
 siis ta läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Naadab sai tema
 asemel kuningaks. 

Juuda kuningas Rehabeam

21 Aga Rehabeam, Saalomoni poeg, valitses Juudas: Rehabeam oli
 kuningaks saades nelikümmend üks aastat vana ja ta valitses
 seitseteist aastat Jeruusalemmas, linnas, mille Issand oli valinud
 kõigist Iisraeli suguharudest, et sinna panna oma nimi; ta ema oli
 ammonlanna Naama. 

22 Ja Juuda tegi kurja Issanda silmis; nad vihastasid teda oma
 pattudega, mida nad tegid rohkem, kui nende vanemad olid teinud. 

23 Nad tegid endile ka ohvrikünkaid, sambaid ja viljakustulpi
 igale kõrgemale künkale ja iga halja puu alla. 

24 Ja maal oli ka pühamu pordumehi. Nad tegid järele kõigi nende
 rahvaste jäledusi, keda Issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. 

25 Aga kuningas Rehabeami viiendal aastal tuli Egiptuse kuningas
 Siisak Jeruusalemma vastu 

26 ja võttis ära Issanda koja varandused ja kuningakoja
 varandused; ta võttis kõik ära. Ta võttis ära ka kõik kuldkilbid, mis
 Saalomon oli teinud. 

27 Siis tegi kuningas Rehabeam nende asemele vaskkilbid ja andis
 need ihukaitsepealikute hooleks, kes valvasid kuningakoja ust. 

28 Ja iga kord, kui kuningas läks Issanda kotta, kandsid
 ihukaitsjad neid ja viisid need siis jälle tagasi ihukaitse ruumi. 

29 Ja mis veel tuleks öelda Rehabeamist ja kõigest, mis ta tegi,
 eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? 

30 Rehabeami ja Jerobeami vahel oli kogu aeg sõda. 
31 Siis Rehabeam läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma
 vanemate juurde Taaveti linna; ta ema oli ammonlanna Naama.
 Ja tema poeg Abijam sai tema asemel kuningaks. 

 «  eelmine  9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18  järgmine  »