15
Juuda kuningas Abijam

1 Ja kuningas Jerobeami, Nebati poja kaheksateistkümnendal aastal
 sai Juuda kuningaks Abijam. 

2 Tema valitses Jeruusalemmas kolm aastat; ta ema nimi oli Maaka,
 Abisalomi tütar. 

3 Tema käis kõigis oma isa pattudes, mis too enne teda oli teinud;
 tema süda ei olnud siiras Issanda, oma Jumala vastu, nagu oli olnud
 ta isa Taaveti süda. 

4 Aga Taaveti pärast andis Issand, tema Jumal, temale
 Jeruusalemmas lambi, tõstes ta järglaseks tema poja ja jättes
 Jeruusalemma püsima, 

5 sest Taavet oli teinud, mis õige oli Issanda silmis, ega olnud
 kogu oma eluaja lahkunud kõigest sellest, mis ta temale oli käskinud,
 välja arvatud hett Uurija lugu. 

6 Rehabeami ja Jerobeami vaheline sõda kestis ka veel kogu ta eluaja. 

7 Ja mis veel tuleks öelda Abijamist ja kõigest, mis ta tegi, eks
 sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? Abijami ja
 Jerobeami vahel oli sõda. 

8 Ja Abijam läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Taaveti
 linna. Ja tema poeg Aasa sai tema asemel kuningaks. 

Juuda kuningas Aasa

9 Iisraeli kuninga Jerobeami kahekümnendal aastal sai Juuda
 kuningaks Aasa. 

10 Tema valitses Jeruusalemmas nelikümmend üks aastat; ta vanaema nimi
 oli Maaka, Abisalomi tütar. 

11 Aasa tegi, mis õige oli Issanda silmis, nõnda nagu ta isa Taavet, 
12 ja ta kaotas maalt pühamu pordumehed ning kõrvaldas kõik
 ebajumalad, mis ta vanemad olid teinud. 

13 Tema kõrvaldas ka oma vanaema Maaka kui valitsejanna, sellepärast
 et too oli teinud Aŵera häbikuju; Aasa hävitas tema häbikuju ja
 põletas selle Kidroni orus. 

14 Aga ohvrikünkaid ei kaotatud; ometi oli Aasa süda siiras
 Issanda vastu kogu ta eluaja. 

15 Ja ta viis Issanda kotta, mis ta isa oli pühitsenud ja mis ta
 ise pühitses: hõbeda, kulla ja riistad. 

Aasa leping Ben-Hadadiga

16 Aga Aasa ja Iisraeli kuninga Baesa vahel oli sõda kogu nende eluaja. 
17 Iisraeli kuningas Baesa tuli Juuda vastu ja kindlustas Raama,
 et Juuda kuningal Aasal ei oleks välja- ega sissepääsu. 

18 Siis võttis Aasa kõik hõbeda ja kulla, mis oli järele jäänud
 Issanda koja varanduste hulgast ja kuningakoja varanduste hulgast, ja
 andis selle oma sulaste kätte; ja kuningas Aasa läkitas need
 Ben-Hadadi juurde, kes oli Hesjoni poja Tabrimmoni poeg, Süüria
 kuningas, kes elas Damaskuses, öeldes: 

19 „Minu ja sinu vahel olgu leping, nagu oli minu isa ja sinu isa
 vahel! Vaata, ma läkitan sulle anniks hõbedat ja kulda. Mine, tühista
 oma leping Iisraeli kuninga Baesaga, et ta läheks ära minu kallalt!” 

20 Ja Ben-Hadad kuulas kuningas Aasat ning läkitas oma
 sõjaväepealikud Iisraeli linnade vastu ja vallutas Ijjoni, Daani ja
 Aabel-Beet-Maaka ja kogu Kinneroti koos kogu Naftalimaaga. 

21 Kui Baesa seda kuulis, siis ta loobus Raamat kindlustamast ja
 jäi Tirsasse. 

22 Aga kuningas Aasa kutsus kokku kogu Juuda, kedagi ei
 vabastatud, ja nad viisid Raamast ära kivid ja puud, millega Baesa
 seda oli kindlustanud; ja kuningas Aasa kindlustas nendega Benjamini
 Geba ja Mispa. 

23 Ja kõigest, mis veel tuleks öelda Aasast, kõigist ta
 vägitegudest ja kõigest, mis ta tegi, ja linnadest, mis ta ehitas,
 eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? Aga oma vanas
 eas ta põdes jalgu. 

24 Siis Aasa läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma
 vanemate juurde ta isa Taaveti linna. Ja tema poeg Joosafat sai tema
 asemel kuningaks. 

Iisraeli kuningas Naadab

25 Ja Naadab, Jerobeami poeg, sai Iisraeli kuningaks Juuda kuninga
 Aasa teisel aastal; tema valitses Iisraeli üle kaks aastat. 

26 Tema tegi kurja Issanda silmis ja käis oma isa teedel ning tema
 patus, millega ta Iisraeli oli saatnud pattu tegema. 

27 Aga Baesa, Ahija poeg, Issaskari soost, pidas vandenõu tema
 vastu ja Baesa tappis ta Gibbetoni juures, mis oli vilistite
 päralt, sest Naadab ja kogu Iisrael piirasid Gibbetoni. 

28 Baesa surmas tema Juuda kuninga Aasa kolmandal aastal ja sai
 ise tema asemel kuningaks. 

29 Ja kui ta oli kuningaks saanud, siis ta lõi maha kogu Jerobeami
 soo, ta ei jätnud Jerobeamile ühtegi hingelist, kuni ta oli tema
 hävitanud Issanda sõna kohaselt, mis too oli rääkinud oma sulase,
 siilolase Ahija läbi 

30 Jerobeami pattude pärast, mis ta oli teinud ja millega ta
 Iisraeli oli saatnud pattu tegema, sügava haavamise pärast, millega
 ta oli haavanud Issandat, Iisraeli Jumalat. 

31 Ja mis veel tuleks öelda Naadabist ja kõigest, mis ta tegi, eks
 sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus? 

32 Aasa ja Iisraeli kuninga Baesa vahel oli sõda kogu nende eluaja. 

Iisraeli kuningas Baesa

33 Juuda kuninga Aasa kolmandal aastal sai Ahija poeg Baesa
 Tirsas kuningaks kogu Iisraeli üle ja ta valitses kakskümmend neli aastat. 

34 Tema tegi kurja Issanda silmis ja käis Jerobeami teedel ning
 tema patus, millega ta Iisraeli oli saatnud pattu tegema. 

 «  eelmine  10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19  järgmine  »