18
Eelija tuleb tagasi Ahabi juurde

1 Ja hulga aja pärast, kolmandal aastal, tuli Eelijale Issanda
 sõna, kes ütles: „Mine näita ennast Ahabile, siis ma annan maale
 vihma!” 

2 Ja Eelija läks ennast Ahabile näitama. Samaarias oli aga suur nälg 
3 ja Ahab kutsus Obadja, kes oli kojaülem. Obadja kartis väga Issandat, 
4 ja kui Iisebel hävitas Issanda prohveteid, siis oli Obadja
 võtnud sada prohvetit ja peitnud need viiekümne kaupa koobastesse
 ning toitnud neid leiva ja veega. 

5 Ja Ahab ütles Obadjale: „Käi maa läbi, kõik veeallikad ja kõik
 jõed! Vahest leiame rohtu, et saame elus hoida hobused ja muulad
 ega peaks hävitama karju?” 

6 Ja nad jaotasid isekeskis läbikäidava maa: Ahab läks omaette ühte teed
 ja Obadja läks omaette teist teed. 

7 Kui nüüd Obadja oli teel, vaata, siis tuli Eelija temale vastu.
 Teda ära tundes heitis ta silmili maha ja küsis: „Kas see oled sina,
 mu isand Eelija?” 

8 Ja ta vastas temale: „Olen. Mine ütle oma isandale: Vaata,
 Eelija on siin!” 

9 Aga tema ütles: „Mis pattu ma olen teinud, et sa tahad oma sulase
 anda Ahabi kätte, selleks et ta mu surmaks? 

10 Nii tõesti kui Issand, sinu Jumal, elab, ei ole rahvast ega
 kuningriiki, kuhu mu isand ei ole läkitanud sind otsima; ja kui nad
 ütlesid: Teda ei ole siin, siis ta laskis seda kuningriiki või
 rahvast vanduda, et sind ei ole leitud. 

11 Ja nüüd sa ütled: Mine ütle oma isandale: Vaata, Eelija on siin! 
12 Kui ma lähen sinu juurest ära ja Issanda Vaim viib su sinna,
 kuhu ma ei tea, mina aga tulen Ahabile teatama ja tema ei leia sind,
 siis ta tapab mu. Ometi kardab su sulane Issandat oma noorpõlvest
 peale. 

13 Kas mu isandale pole jutustatud, mis ma tegin, kui Iisebel
 tappis Issanda prohveteid? Ma peitsin siis Issanda prohvetitest sada
 meest viiekümne kaupa koobastesse ning toitsin neid leiva ja veega. 

14 Ja nüüd ütled sina: Mine ütle oma isandale: Vaata, Eelija on
 siin! Ta ju tapab mu!” 

15 Aga Eelija ütles: „Nii tõesti kui elab vägede Issand, kelle ees
 ma seisan, täna näitan ma ennast temale!” 

16 Siis läks Obadja Ahabile vastu ja jutustas temale sellest. Ahab läks
 siis Eelijale vastu. 

17 Ja kui Ahab nägi Eelijat, siis küsis Ahab temalt: „Kas sina oled
 see, kes saadab Iisraeli õnnetusse?” 

18 Ja ta vastas: „Mina ei saada Iisraeli õnnetusse, küll aga sina
 ja su isa sugu, sest te jätate maha Issanda käsud ja sina käid
 baalide järel! 

19 Aga nüüd läkita käsk, et minu juurde Karmeli mäele kogutaks
 kogu Iisrael ja need nelisada viiskümmend Baali prohvetit ja nelisada
 Aŵera prohvetit, kes söövad Iisebeli lauas!” 

Eelija võidab Baali prohvetid

20 Ja Ahab läkitas käsu kõigile Iisraeli lastele ning kogus
 prohvetid Karmeli mäele. 

21 Nüüd astus Eelija kogu rahva ette ja ütles: „Kui kaua te
 lonkate kahe karguga? Kui Issand on Jumal, siis käige tema järel; aga
 kui Baal on see, siis käige tema järel!” Aga rahvas ei vastanud
 temale sõnagi. 

22 Siis Eelija ütles rahvale: „Mina olen ainus järelejäänud
 Issanda prohvet, aga Baali prohveteid on nelisada viiskümmend meest. 

23 Antagu meile kaks härjavärssi: valigu nemad enestele üks härjavärss,
 raiugu tükkideks ja pangu puude peale, aga nad ärgu süüdaku tuld;
 mina valmistan teise härjavärsi ja panen puude peale, ja minagi ei süüta tuld. 

24 Siis hüüdke teie oma jumala nime ja mina hüüan Issanda nime! See
 jumal, kes siis vastab tulega, on Jumal!” Ja kogu rahvas kostis ning
 ütles: „See kõne on hea!” 

25 Ja Eelija ütles Baali prohvetitele: „Valige enestele üks
 härjavärss ja valmistage see esimesena, sest teid on rohkem! Hüüdke
 siis oma jumala nime, aga ärge süüdake tuld!” 

26 Ja nad võtsid härjavärsi, kelle ta neile andis, ning valmistasid
 selle. Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, öeldes: „Baal,
 vasta meile!” Aga ei häält ega vastust. Ja nad karglesid ümber
 altari, mille nad olid teinud. 

27 Aga lõunaajal Eelija pilkas neid ning ütles: „Hüüdke valjema
 häälega, sest ta on ju jumal! Vahest on ta mõtteis, on läinud kõrvale
 või viibib teekonnal? Vahest ta magab? Aga küllap ta ärkab!” 

28 Siis nad hüüdsid valjema häälega ja täkkisid end mõõkadega ja
 piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama. 

29 Ja kui lõunaaeg oli möödunud, siis nad märatsesid kuni roaohvri
 toomise ajani; aga ei häält, ei vastust ega tähelepanu. 

30 Siis ütles Eelija kogu rahvale: „Astuge minu juurde!” Ja kogu
 rahvas astus tema juurde. Siis parandas ta Issanda altari, mis oli
 maha kistud. 

31 Ja Eelija võttis kaksteist kivi, vastavalt Jaakobi laste
 suguharude arvule, kellele oli tulnud Issanda sõna ja kellele oli
 öeldud: „Su nimi olgu Iisrael!” 

32 Ja ta ehitas kividest altari Issanda nimele ja tegi altari
 ümber kraavi, mis mahutas külimitu seemet. 

33 Siis ta ladus puud ja raius härjavärsi tükkideks ning pani puude peale 
34 ja ütles: „Täitke neli kruusi veega ja valage põletusohvri ja
 puude peale!” Siis ta ütles: „Tehke seda teist korda!” Ja nad tegid
 teist korda. Siis ta ütles: „Tehke kolmandat korda!” Ja nad tegid
 kolmandat korda. 

35 Vesi aga voolas ümber altari ja kraavgi täitus veega. 
36 Ja kui siis roaohvrit pidi ohverdatama, astus prohvet Eelija
 ette ja ütles: „Issand! Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal! Saagu
 täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulane
 ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale! 

37 Vasta mulle, Issand! Vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et
 sina, Issand, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed!” 

38 Siis Issanda tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud,
 kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. 

39 Kui kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmili maha ja
 ütlesid: „Issand on Jumal! Issand on Jumal!” 

40 Aga Eelija ütles neile: „Võtke kinni Baali prohvetid, et ükski
 neist ei pääseks!” Ja rahvas võttis nad kinni. Ja Eelija viis nad alla
 Kiisoni jõe äärde ning tappis nad seal. 

Eelija palve peale tuleb vihm

41 Ja Eelija ütles Ahabile: „Mine üles, söö ja joo, sest vihma
 kohin kostab!” 

42 Ja Ahab läks sööma ja jooma. Aga Eelija läks üles Karmeli
 tippu, kummardas maha ja pani näo põlvede vahele. 

43 Siis ta ütles oma teenrile: „Mine nüüd ja vaata mere poole!” Ja
 see läks ja vaatas, kuid ütles: „Ei ole midagi.” Tema aga ütles:
 „Mine tagasi!” Nõnda seitse korda. 

44 Aga seitsmendal korral ütles teener: „Vaata, pisike pilv nagu
 mehe kämmal tõuseb merest.” Siis ütles Eelija: „Mine ütle Ahabile:
 Rakenda hobused ette ja mine, et sadu ei peaks sind kinni!” 

45 Ja vahepeal tumenes taevas pilvedest ja tuulest ning tuli suur
 sadu. Ahab aga sõitis ja läks Jisreeli. 

46 Ja Issanda käsi tuli Eelija peale: ta pani enesele vöö vööle ja
 jooksis Ahabile ette Jisreeli teelahkmeni. 

 «  eelmine  13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22  järgmine  »