11
Paabeli torn

1 Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. 
2 Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinearimaal
 leidsid oru ja jäid sinna elama. 

3 Nad ütlesid üksteisele: „Tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid
 hästi.” Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi
 oli sideaineks. 

4 Ja nad ütlesid: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille
 tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle
 kogu maailma!” 

5 Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. 
6 Ja Issand ütles: „Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks
 keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil
 võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha! 

7 Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise
 keelt ei mõistaks!” 

8 Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna
 ehitamata. 

9 Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas Issand ära
 kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu
 maailma. 

Seemi järeltulijad

10 Need olid Seemi järeltulijad: kui Seem oli sada aastat vana, siis
 sündis temale Arpaksad kaks aastat pärast veeuputust. 

11 Ja Seem elas pärast Arpaksadi sündimist viissada aastat, ja
 temale sündis poegi ja tütreid. 

12 Kui Arpaksad oli elanud kolmkümmend viis aastat, siis sündis
 temale Selah. 

13 Ja Arpaksad elas pärast Selahi sündimist nelisada kolm aastat,
 ja temale sündis poegi ja tütreid. 

14 Kui Selah oli elanud kolmkümmend aastat, siis sündis temale Eeber. 
15 Ja Selah elas pärast Eeberi sündimist nelisada kolm aastat, ja
 temale sündis poegi ja tütreid. 

16 Kui Eeber oli elanud kolmkümmend neli aastat, siis sündis temale
 Peleg. 

17 Ja Eeber elas pärast Pelegi sündimist nelisada kolmkümmend
 aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 

18 Kui Peleg oli elanud kolmkümmend aastat, siis sündis temale Reu. 
19 Ja Peleg elas pärast Reu sündimist kakssada üheksa aastat, ja
 temale sündis poegi ja tütreid. 

20 Kui Reu oli elanud kolmkümmend kaks aastat, siis sündis temale
 Serug. 

21 Ja Reu elas pärast Serugi sündimist kakssada seitse aastat, ja
 temale sündis poegi ja tütreid. 

22 Kui Serug oli elanud kolmkümmend aastat, siis sündis temale Naahor. 
23 Ja Serug elas pärast Naahori sündimist kakssada aastat, ja
 temale sündis poegi ja tütreid. 

24 Kui Naahor oli elanud kakskümmend üheksa aastat, siis sündis
 temale Terah. 

25 Ja Naahor elas pärast Terahi sündimist sada üheksateist aastat,
 ja temale sündis poegi ja tütreid. 

26 Kui Terah oli elanud seitsekümmend aastat, siis sündisid temale
 Aabram, Naahor ja Haaran. 

Terahi järeltulijad

27 Ja need olid Terahi järeltulijad: Terahile sündisid Aabram,
 Naahor ja Haaran; ja Haaranile sündis Lott. 

28 Aga Haaran suri enne kui ta isa Terah oma sünnimaal Kaldea Uuris. 
29 Ja Aabram ja Naahor võtsid enestele naised; Aabrami naise nimi
 oli Saarai ja Naahori naise nimi oli Milka, Haarani tütar; Haaran
 oli Milka ja Jiska isa. 

30 Aga Saarai oli viljatu, temal ei olnud last. 
31 Ja Terah võttis oma poja Aabrami ja Haarani poja Loti, oma
 pojapoja, ja Saarai, oma minia, oma poja Aabrami naise, ja
 lahkus koos nendega Kaldea Uurist, et minna Kaananimaale; ja nad
 jõudsid Haaranini ning jäid sinna elama. 

32 Ja Terahi elupäevi oli kakssada viis aastat, ja Terah suri
 Haaranis. 

 «  eelmine  6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15  järgmine  »