5
Nõuandeid vanematele ja noorematele

1 Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja
 Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases
 kirkuses selle ilmumisel: 

2 hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte
 sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses
 kasuahnuses, vaid andunult, 

3 mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale
 eeskujuks. 

4 Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu
 kirkuse närtsimatu pärja. 

5 Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik
 rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb
 suurelistele vastu,
 aga alandlikele annab armu”. 

6 Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel
 ajal; 

7 heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest! 

8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu
 möirgav lõvi, otsides, keda neelata. 

9 Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on
 pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. 

10 Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse
 kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab
 ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. 

11 Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen. 

Lõputervitus

12 Silvanuse, minu arvates ustava venna abil olen ma teile lühidalt
 kirjutanud, manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumala arm,
 milles te peaksite seisma. 

13 Teid tervitab kogudus Paabelis, valitud nagu teiegi, ja mu poeg Markus. 
14 Tervitage üksteist armastussuudlusega!
 Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses! 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5  järgmine  »