14
Juuda kuningas Aasa

1 Aasa tegi, mis hea ja õige oli Issanda, tema Jumala silmis. 
2 Tema kõrvaldas võõrad altarid ja ohvrikünkad, murdis sambad
 katki ja raius viljakustulbad tükkideks. 

3 Tema käskis Juudat otsida Issandat, nende vanemate Jumalat,
 ja täita Seadust ning käske. 

4 Tema kõrvaldas kõigist Juuda linnadest ohvrikünkad ja
 suitsutusaltarid; tema ajal oli kuningriigil rahu. 

5 Tema ehitas Juudasse kindlustatud linnu, kuna maal oli
 rahu ja neil aastail ei olnud tema vastu sõda, sest Issand lubas
 teda hinge tõmmata. 

6 Ta ütles Juudale: „Ehitagem neid linnu ja ümbritsegem need
 müüriga, tornide, väravate ja riividega, niikaua kui maa veel
 meie päralt on! Sest me oleme otsinud Issandat, oma Jumalat,
 oleme otsinud ja tema on meile ümberkaudu rahu andnud.” Siis nad
 ehitasid ja see läks neil korda. 

7 Ja Aasal oli sõjavägi: Juudast kolmsada tuhat meest, kes
 kandsid kilpi ja piiki, ja Benjaminist kakssada kaheksakümmend
 tuhat kilbikandjat ja ammukütti; need kõik olid vahvad
 võitlejad.  

8 Aga nende vastu tuli etiooplane Serah väega, mille
 suurus oli tuhat korda tuhat, ja kolmesaja sõjavankriga; ja ta
 jõudis kuni Maaresani. 

9 Ja Aasa läks temale vastu; siis nad rivistusid tapluseks
 Sefata orus Maaresas. 

10 Ja Aasa hüüdis Issanda, oma Jumala poole ning ütles:
 „Issand! Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata
 tugeva vastu! Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume
 sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu! Issand!
 Sina oled meie Jumal, ära luba, et inimene oleks sinust üle!” 

11 Siis Issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees, ja
 etiooplased põgenesid. 

12 Ja Aasa ning rahvas, kes oli koos temaga, ajasid neid taga
 kuni Gerarini. Ja etiooplasi langes nõnda palju, et nad enam ei
 toibunud, sest nad löödi puruks Issanda ja tema leeri ees; ja
 nad võtsid väga palju saaki. 

13 Ja nad lõid kõiki linnu Gerari ümbruses, sest neid oli
 vallanud hirm Issanda ees. Ja nad riisusid kõiki linnu, sest
 neis oli palju saaki. 

14 Ja nad lõid ka karjatelke, viisid ära palju lambaid, kitsi
 ja kaameleid ning tulid tagasi Jeruusalemma. 

 «  eelmine  9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18  järgmine  »