15
Aasa usupuhastus

1 Ja Asarja, Oodedi poja peale tuli Jumala Vaim. 
2 Ta läks välja Aasale vastu ja ütles temale: „Kuulge mind,
 Aasa ja kogu Juuda ja Benjamin! Issand on teiega, kui teie olete
 temaga, ja kui te otsite teda, siis te leiate tema; aga kui te
 tema maha jätate, siis jätab tema teid maha! 

3 Kaua aega ei olnud Iisraelil tõsist, Jumalat õpetavat
 preestrit ega Seadust. 

4 Aga kui temal kitsas käes oli, siis ta pöördus Issanda,
 Iisraeli Jumala poole. Ja nad otsisid teda ning leidsid ta. 

5 Neil aegadel ei olnud rahu minejal ega tulijal, sest suur
 segadus valitses kõigi maade elanike hulgas. 

6 Rahvas purustas rahvast ja linn linna, sest Jumal tegi nad
 rahutuks kõiksugu hädade läbi. 

7 Aga teie olge vahvad ja ärge laske oma käsi lõdvaks, sest
 teie tööl on tasu!” 

8 Kui Aasa kuulis neid sõnu ja prohvet Oodedi kuulutust, siis
 ta võttis julguse ja kõrvaldas jäledused kogu Juuda ja Benjamini
 maalt, samuti linnadest, mis ta Efraimi mäestikus oli
 vallutanud, ja uuendas Issanda altari, mis oli Issanda eeskoja
 ees.  

9 Ja ta kogus kokku Juuda ja Benjamini, ja need, kes olid
 võõrastena nende juures Efraimist, Manassest ja Siimeonist, sest
 Iisraelist olid paljud tulnud üle tema poole, kui nad nägid, et
 Issand, tema Jumal, oli temaga. 

10 Nad kõik kogunesid Jeruusalemma kolmandas kuus, Aasa valitsemise
 viieteistkümnendal aastal, 

11 ja nad ohverdasid sel päeval Issandale saagist, mis nad
 olid toonud, seitsesada veist ning seitse tuhat lammast ja kitse. 

12 Ja nad võtsid endile kohustuse, et nad otsivad Issandat,
 oma vanemate Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma
 hingest,  

13 ja et igaüks, kes ei otsi Issandat, Iisraeli Jumalat,
 tuleb surmata, olgu väike või suur, mees või naine. 

14 Ja nad andsid Issandale vande valju hääle ja hõiskamisega,
 pasunate ja sarvedega. 

15 Ja kogu Juuda rõõmustas vande pärast, sest nad olid
 vandunud kõigest südamest; ja nad otsisid teda tõesti hea
 meelega ning leidsid ta. Ja Issand andis neile ümberkaudu
 rahu.  

16 Ja kuningas Aasa kõrvaldas isegi oma vanaema Maaka kui
 valitsejanna, sellepärast et too oli teinud Aŵera häbikuju; Aasa
 hävitas tema häbikuju, purustas selle ja põletas Kidroni jõe
 ääres.  

17 Aga ohvrikünkad ei kadunud Iisraelist; ometi oli Aasa süda
 siiras kogu ta eluaja. 

18 Ta viis Jumala kotta oma isa pühitsetud annid ja mis ta
 ise pühitses: hõbeda, kulla ja riistad. 

19 Sõda ei olnud kuni Aasa kolmekümne viienda
 valitsemisaastani.  

 «  eelmine  10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19  järgmine  »