16
Aasa leping Ben-Hadadiga

1 Aasa kolmekümne kuuendal valitsemisaastal tuli Iisraeli
 kuningas Baesa Juuda vastu ja kindlustas Raama, et Juuda
 kuningal Aasal ei oleks välja- ega sissepääsu. 

2 Siis Aasa tõi välja hõbeda ja kulla Issanda koja ja
 kuningakoja varanduste hulgast ja läkitas Ben-Hadadile, Süüria
 kuningale, kes elas Damaskuses, öeldes: 

3 „Minu ja sinu vahel olgu leping, nagu oli minu isa ja sinu
 isa vahel! Vaata, ma läkitan sulle hõbedat ja kulda. Mine,
 tühista oma leping Iisraeli kuninga Baesaga, et ta läheks ära
 minu kallalt!” 

4 Ja Ben-Hadad kuulas Aasat ning läkitas oma sõjaväepealikud
 Iisraeli linnade vastu ja need vallutasid Ijjoni, Daani ja
 Aabel-Maimi ja kõik Naftali linnade tagavaralaod. 

5 Kui Baesa seda kuulis, siis ta loobus Raamat kindlustamast
 ja katkestas oma töö. 

6 Aga kuningas Aasa tõi kaasa kogu Juuda, ja nad viisid
 Raamast ära kivid ja palgid, millega Baesa oli ehitanud; ta
 kindlustas nendega Geba ja Mispa. 

7 Sel ajal tuli nägija Hanani Juuda kuninga Aasa juurde ja
 ütles temale: „Et sa toetusid Süüria kuningale ega toetunud
 Issandale, oma Jumalale, seepärast on Süüria kuninga sõjavägi
 sinu käest pääsenud. 

8 Eks olnud etiooplased ja liibüalased suur sõjavägi väga
 paljude vankrite ja ratsanikega? Aga kui sa toetusid Issandale,
 andis ta need su kätte. 

9 Sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata
 neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Seda sa tegid
 rumalasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad.” 

10 Aga Aasa sai nägijale pahaseks ja pani ta vangihoonesse,
 sest selle kõne pärast oli tal viha tema vastu. Aasa kohtles sel
 ajal mõningaid rahva hulgast julmalt. 

11 Ja vaata, Aasa varasemad ja hilisemad lood, vaata, need on
 kirja pandud Juuda ja Iisraeli Kuningate raamatus. 

12 Oma kolmekümne üheksandal valitsemisaastal hakkas Aasa
 jalgu põdema ja tema haigus oli väga raske. Aga oma haiguseski
 ei otsinud ta Issandat, vaid arste. 

13 Siis Aasa läks magama oma vanemate juurde ja suri oma
 neljakümne esimesel valitsemisaastal. 

14 Ta maeti oma hauda, mille ta enesele oli lasknud raiuda
 Taaveti linnas; ta sängitati asemele, mis oli täidetud
 palsamitega ja mitmesuguste segatud salvidega, ja tema auks
 põletati väga suur koolnusuitsutus. 

 «  eelmine  11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  järgmine  »