19
Nägija Jehu noomib Joosafatti

1 Aga Juuda kuningas Joosafat tuli rahuga tagasi koju
 Jeruusalemma.  

2 Siis läks nägija Jehu, Hanani poeg, temale vastu ja ütles
 kuningas Joosafatile: „Kas sa tohid aidata õelat ja armastada
 neid, kes Issandat vihkavad? Seepärast on su peal Issanda viha! 

3 Ometi leidub su juures ka head, sest sa oled maalt
 kõrvaldanud Aŵera kujud ja oled oma südant valmistanud Jumalat
 otsima.”  

Joosafat seab kohtumõistjaid

4 Ja Joosafat elas jälle Jeruusalemmas. Ta läks jälle rahva
 sekka Beer-Sebast kuni Efraimi mäestikuni ja tõi nad tagasi
 Issanda, nende vanemate Jumala juurde. 

5 Ta seadis maale kohtumõistjaid kõigisse Juuda kindlustatud
 linnadesse, linn-linnalt, 

6 ja ütles kohtumõistjaile: „Vaadake, mida te teete, sest
 teie ei mõista kohut inimese nimel, vaid Issanda nimel, ja tema
 on teiega, kui te õigust mõistate! 

7 Nüüd siis valitsegu teid Issanda kartus! Pange tähele, mida
 te teete, sest Issanda, meie Jumala juures ei ole ülekohut,
 erapoolikust ega meelehea võtmist!” 

8 Ka Jeruusalemmas seadis Joosafat leviite, preestreid ja
 Iisraeli perekondade peamehi Issanda kohtu ja riiuasjade tarvis,
 kui nad Jeruusalemma tagasi tulid. 

9 Ja ta käskis neid, öeldes: „Te peate Issanda kartuses,
 ustavuses ja südame siiruses tegema nõnda: 

10 igas riiuasjas, mis teie ette tuuakse teie vendade poolt,
 kes elavad oma linnades, olgu see vere ja vere vahel, või mis
 puutub Seadusesse, käsusse, määrustesse ja seadlustesse,
 siis peate teie neid manitsema, et nad ei saaks Issanda ees süüdlasteks
 ja et viha ei tabaks teid ja teie vendi. Tehke nõnda, et te ei
 jääks süüdlasteks! 

11 Ja vaata, ülempreester Amarja on teie ülemus kõigis
 Issanda asjus, ja Sebadja, Ismaeli poeg, Juuda soo vürst, kõigis
 kuninga asjus; ja ametnikena olgu leviidid teie teenistuses!
 Olge vahvad ja tegutsege, ja Issand olgu sellega, kes on tubli!” 

 «  eelmine  14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23  järgmine  »