2
Saalomon hakkab templit ehitama. Leping Tüürose kuningaga

1 Ja Saalomon määras seitsekümmend tuhat meest kandjaiks,
 kaheksakümmend tuhat meest kiviraiujaiks mäestikus ja kolm tuhat
 kuussada, kes neid juhatasid. 

2 Ja Saalomon läkitas ütlema Huuramile, Tüürose kuningale:
 „Tee minule sedasama, mida sa tegid mu isale Taavetile, kellele
 sa saatsid seedripuid, et ta sai enesele ehitada koja, kus ta
 elas.  

3 Vaata, mina tahan ehitada Issanda, oma Jumala nimele koja
 ja selle pühitseda temale, et tema ees suitsutada hästilõhnavaid
 suitsutusrohte, tuua igapäevaseid ohvrileibu ja põletusohvreid
 hommikul ja õhtul, hingamispäevil, noorkuupäevil ja Issanda, meie
 Jumala pühadel; see on Iisraelile igaveseks kohustuseks. 

4 Ja koda, mille ma ehitan, peab olema suur, sest meie Jumal
 on suurem kõigist jumalaist! 

5 Aga kellel jätkuks jõudu temale koda ehitada? Sest taevad
 ja taevaste taevad ei mahuta teda! Ja kes olen siis mina, et ma
 tahan temale koja ehitada, kuigi ainult suitsutuseks tema ees? 

6 Aga nüüd läkita mulle mees, kes oskab teha töid kullast,
 hõbedast, vasest ja rauast, purpurpunasest, karmiinpunasest ja
 sinisest lõngast, ja kes tunneb nikerdustööd, et ta töötaks
 Juudas ja Jeruusalemmas koos minu oskustöölistega, kes on
 hangitud mu isa Taaveti poolt. 

7 Ja saada mulle seedripuid, küpressi- ja algumipuid
 Liibanonist, sest ma tean, et sinu sulased oskavad raiuda
 Liibanoni puid. Ja vaata, minu sulased olgu koos sinu sulastega! 

8 Mul on tarvis hankida palju puitu, sest koda, mille ma ehitan,
 peab olema suur ja imetlusväärne! 

9 Ja vaata, raiujaile, kes puid lõikavad, annan ma
 kakskümmend tuhat koori nisu, su sulastele toiduks, ja
 kakskümmend tuhat koori otri, kakskümmend tuhat batti veini ja
 kakskümmend tuhat batti õli!” 

10 Ja Huuram, Tüürose kuningas, vastas kirjaga, mille ta
 Saalomonile läkitas: „Sellepärast, et Issand oma rahvast
 armastab, on ta sinu pannud neile kuningaks.” 

11 Ja edasi ütles Huuram: „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli
 Jumal, kes on teinud taeva ja maa, kes on andnud kuningas
 Taavetile targa poja, kel on tarkust ja taipu, et ehitada
 Issandale koda ja iseenesele kuninglik koda! 

12 Ja nüüd ma läkitan ühe targa ja aruka mehe, Huuram-Abi, 
13 kes on Daani tütreist pärit naise poeg ja kelle isa on
 Tüürose mees. Tema oskab teha töid kullast, hõbedast, vasest,
 rauast, kivist ja puust, ja purpurpunasest, sinisest,
 valgest linasest ja karmiinpunasest lõngast. Ta oskab
 igasuguseid nikerdusi ja lahendab igasuguseid ülesandeid, mis
 temale antakse, koos sinu tarkadega ja minu isanda, sinu isa
 Taaveti tarkadega. 

14 Saada siis nüüd oma sulastele nisu, otri, õli ja veini,
 nagu mu isand on lubanud. 

15 Meie raiume siis Liibanonist puid, nõnda palju kui sul on
 vaja, ja me toome need sulle parvedena merd mööda Jaafosse. Sina
 vii need siis üles Jeruusalemma!” 

16 Ja Saalomon luges ära kõik Iisraelimaal olevad võõrad
 mehed, pärast seda lugemist, mida tema isa Taavet oli
 toimetanud, ja neid leiti olevat sada viiskümmend kolm tuhat
 kuussada.  

17 Ja ta tegi neist seitsekümmend tuhat kandjaiks,
 kaheksakümmend tuhat kiviraiujaiks mäestikus ja kolm tuhat
 kuussada juhatajaiks, kes panid rahva tööle. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »