22
Juuda kuningas Ahasja

1 Siis Jeruusalemma elanikud tõstsid tema noorima poja Ahasja
 tema asemele kuningaks, sest kõik vanemad pojad oli tapnud see
 röövjõuk, kes koos araablastega oli tunginud leeri. Ja nõnda sai
 Ahasja, Juuda kuninga Joorami poeg, kuningaks. 

2 Ahasja oli kuningaks saades kakskümmend kaks aastat vana ja
 ta valitses Jeruusalemmas ühe aasta; ta ema nimi oli Atalja,
 Omri tütar. 

3 Temagi käis Ahabi soo teedel, sest ta ema oli temale
 nõuandjaks süütegude kordasaatmisel. 

4 Ta tegi kurja Issanda silmis, nõnda nagu Ahabi sugu, sest
 nemad olid tema nõuandjad pärast ta isa surma, hukatuseks temale. 

5 Tema käis ka nende nõuande järgi ja läks koos Jooramiga,
 Iisraeli kuninga Ahabi pojaga, sõtta Süüria kuninga Hasaeli vastu
 Gileadi Raamotisse; aga süürlased haavasid Jooramit. 

6 Siis ta tuli tagasi, et Jisreelis ennast ravida, sest tal
 olid haavad, mis temale Raamas olid löödud, kui ta sõdis Süüria
 kuninga Hasaeli vastu. Ja Juuda kuningas Asarja, Joorami poeg,
 tuli alla Jisreeli vaatama Jooramit, Ahabi poega, kui see oli
 haige.  

7 Aga Jumalalt oli see Ahasjale hukatuseks, et ta tuli
 Joorami juurde; sest sinna jõudnult läks ta koos Jooramiga Nimsi
 poja Jehu juurde, keda Issand oli võidnud Ahabi sugu hävitama. 

8 Ja kui Jehu mõistis kohut Ahabi soo üle, siis ta kohtas
 Juuda vürste ja Ahasja vendade poegi, kes Ahasjat teenisid, ja
 tappis need. 

9 Siis ta otsis Ahasjat; too võeti kinni Samaarias, kus ta
 ennast varjas. Ta viidi Jehu juurde ja surmati. Ja ta maeti
 maha, sest nad ütlesid: „Tema on selle Joosafati pojapoeg, kes
 otsis Issandat kõigest oma südamest.” Ja Ahasja sool ei olnud kedagi, kes
 oleks suutnud valitseda. 

Atalja haarab kuningavõimu

10 Kui Ahasja ema Atalja nägi, et ta poeg oli surnud, siis ta
 võttis kätte ja hävitas kogu Juuda koja kuningliku soo. 

11 Aga Joosabat, kuninga tütar, võttis surmale määratud
 kuningapoegade hulgast salaja Ahasja poja Joase ja pani tema ja
 ta imetaja ühte magamiskambrisse; nõnda peitis teda Joosabat,
 kuningas Joorami tütar, preester Joojada naine - sest ta oli
 Ahasja õde -, Atalja eest, ja nõnda ei saanud see teda surmata. 

12 Ja Joas oli nende juures Jumala kojas peidus kuus aastat,
 kuna Atalja valitses maad. 

 «  eelmine  17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26  järgmine  »