27
Juuda kuningas Jootam

1 Jootam oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja
 ta valitses Jeruusalemmas kuusteist aastat; ta ema nimi oli
 Jeruusa, Saadoki tütar. 

2 Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu
 ta isa Ussija oli teinud, ainult ta ei tunginud Issanda
 templisse. Aga rahvas talitas veelgi kõlvatult. 

3 Ta ehitas Issanda koja ülemise värava ja ta ehitas palju
 templikünka müüri. 

4 Ta ehitas linnu Juuda mäestikku ning ehitas kindlustatud
 paiku ja torne metsadesse. 

5 Ta sõdis ammonlaste kuninga vastu ning võitis nad; ja
 ammonlased andsid temale sel aastal sada talenti hõbedat, kümme
 tuhat koori nisu ja kümme tuhat koori otri; seda tõid ammonlased
 temale ka teisel ja kolmandal aastal. 

6 Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Issanda,
 oma Jumala ees. 

7 Aga muud Jootami lood, kõik ta sõjad ja ettevõtmised, vaata,
 need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda Kuningate raamatus. 

8 Ta oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kuusteist aastat. 

9 Siis Jootam läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 Taaveti linna. Ja tema poeg Aahas sai tema asemel kuningaks. 

 «  eelmine  22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31  järgmine  »