21
Juuda kuningas Manasse

1 Manasse oli kuningaks saades kaksteist aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas viiskümmend viis aastat; ta ema nimi oli Hefsiba. 

2 Tema tegi kurja Issanda silmis nende rahvaste jõleduste
 eeskujul, keda Issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. 

3 Tema ehitas jälle üles ohvrikünkad, mille ta isa Hiskija oli
 hävitanud, ja ta püstitas altareid Baalile, valmistas Aŵera kuju,
 nõnda nagu Iisraeli kuningas Ahab oli teinud, ja ta kummardas kõiki
 taevavägesid ning teenis neid. 

4 Tema ehitas altareid Issanda kotta, kuigi Issand oli öelnud:
 „Jeruusalemma panen ma oma nime.” 

5 Tema ehitas altareid kõigile taevavägedele Issanda koja kumbagi õue. 
6 Tema laskis oma poja tulest läbi käia, toimetas lausumist ja
 kuulutas märkidest, seadis vaimudemanajaid ja ennustajaid; ta tegi
 palju kurja Issanda silmis ja vihastas teda. 

7 Tema paigutas kotta Aŵera nikerdatud kuju, mille ta oli
 valmistanud, kuigi Issand oli öelnud Taavetile ja ta pojale
 Saalomonile: „Siia kotta ja Jeruusalemma, mille ma olen valinud
 kõigist Iisraeli suguharudest, panen ma oma nime igaveseks ajaks. 

8 Ma ei tee enam Iisraeli jalga kodutuks sellelt maalt, mille ma
 olen andnud nende vanemaile, kui nad ainult panevad tähele ja teevad
 kõike, mida ma neid olen käskinud, ja kogu Seaduse järgi, mille
 mu sulane Mooses neile andis.” 

9 Aga nad ei võtnud kuulda, vaid Manasse ahvatles neid tegema
 rohkem kurja kui need paganad, keda Issand oli hävitanud Iisraeli
 laste eest. 

10 Ja Issand rääkis oma sulaste, prohvetite läbi, öeldes: 
11 „Et Juuda kuningas Manasse on teinud neid jõledaid asju, ja on
 teinud rohkem paha, kui tegid emorlased, kes olid enne teda, ja on
 saatnud ka Juuda pattu tegema oma ebajumalatega, 

12 siis ütleb Issand, Iisraeli Jumal, nõnda: Vaata, ma lasen tulla
 Jeruusalemmale ja Juudale niisuguse õnnetuse, et igaühel, kes sellest
 kuuleb, hakkavad mõlemad kõrvad kumisema. 

13 Ma tõmban Jeruusalemma peale Samaaria mõõdunööri ja Ahabi soo
 loodi; ma pühin Jeruusalemma, nõnda nagu pühitakse vaagnat: see
 pühitakse ja pööratakse kummuli. 

14 Ma hülgan oma pärisosa jäägi ja annan nad nende vaenlaste
 kätte; nad saavad saagiks ja riisutavaiks kõigile oma vaenlastele, 

15 sellepärast et nad on teinud kurja minu silmis ja on mind
 vihastanud sellest päevast peale, kui nende vanemad lahkusid
 Egiptusest, kuni tänapäevani.” 

16 Manasse valas ka väga palju süütut verd, kuni ta Jeruusalemma
 oli täitnud äärest ääreni lisaks oma patule, millega ta saatis Juuda
 pattu tegema, tegema kurja Issanda silmis. 

17 Ja mis veel tuleks öelda Manassest ja kõigest, mis ta korda
 saatis, ja patust, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda
 kuningate Ajaraamatus? 

18 Ja Manasse läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma koja
 rohuaeda, Ussa rohuaeda; ja tema poeg Aamon sai tema asemel kuningaks. 

Juuda kuningas Aamon

19 Aamon oli kuningaks saades kakskümmend kaks aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kaks aastat; ta ema nimi oli Mesullemet,
 Haarusi tütar Jotbast. 

20 Tema tegi kurja Issanda silmis, nõnda nagu tema isa Manasse oli
 teinud. 

21 Tema käis kõiki neid teid, mida tema isa oli käinud, ja ta
 teenis neid ebajumalaid, keda tema isa oli teeninud, ja ta kummardas neid. 

22 Tema jättis maha Issanda, oma vanemate Jumala, ega käinud
 Issanda teed. 

23 Siis pidasid Aamoni sulased tema vastu vandenõu ja nad tapsid
 kuninga ta kojas. 

24 Aga maa rahvas lõi maha kõik need, kes olid pidanud vandenõu
 kuningas Aamoni vastu, ja maa rahvas tõstis tema poja Joosija tema
 asemel kuningaks. 

25 Ja mis veel tuleks öelda Aamonist, mis ta tegi, eks sellest ole
 kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? 

26 Ja ta maeti oma hauda Ussa rohuaeda; ja tema poeg Joosija sai
 tema asemel kuningaks. 

 «  eelmine  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25  järgmine  »