24
Juuda kuningas Joojakim

1 Tema päevil tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar ja Joojakim sai
 tema alamaks kolmeks aastaks; siis ta taganes ja hakkas temale vastu. 

2 Ja Issand läkitas tema kallale kaldealaste, süürlaste,
 moabide ja ammonlaste röövjõuke; ta läkitas neid Juuda vastu, et
 seda hävitada Issanda sõna kohaselt, nagu ta oli rääkinud oma
 sulaste, prohvetite läbi. 

3 Tõesti, see sündis Juudaga Issanda käsul, et ta kõrvaldas nad
 oma palge eest Manasse pattude pärast, kõige pärast, mis ta oli teinud, 

4 ja ka süütu vere pärast, mida ta oli valanud, täites Jeruusalemma
 süütu verega; Issand ei tahtnud seda andeks anda. 

5 Ja mis veel tuleks öelda Joojakimist ja kõigest, mis ta tegi,
 eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus? 

6 Ja Joojakim läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg
 Joojakin sai tema asemel kuningaks. 

7 Ja Egiptuse kuningas ei lahkunud enam oma maalt, sest Paabeli
 kuningas oli võtnud Egiptuseojast Frati jõeni kõik, mis oli kuulunud
 Egiptuse kuningale. 

Kuningas Joojakin ja võimukandjad viiakse Paabelisse
 vangi

8 Joojakin oli kuningaks saades kaheksateist aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kolm kuud; ta ema nimi oli Nehusta, Elnatani
 tütar Jeruusalemmast. 

9 Tema tegi kurja Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa oli teinud. 
10 Sel ajal tulid Paabeli kuninga Nebukadnetsari sulased
 Jeruusalemma vastu ja linn piirati ümber. 

11 Ja Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, tuli ise linna alla, kui ta
 sulased seda piirasid. 

12 Siis läks Joojakin, Juuda kuningas, Paabeli kuningale vastu,
 tema ise, ta ema, ta sulased, pealikud ja teenrid; ja Paabeli
 kuningas võttis ta vangi oma valitsemise kaheksandal aastal. 

13 Ja ta viis sealt ära kõik Issanda koja varandused ja
 kuningakoja varandused ning lõhkus kõik kuldriistad, mis Iisraeli
 kuningas Saalomon oli teinud Issanda templisse - nõnda nagu Issand
 oli ütelnud. 

14 Ja ta viis vangi kogu Jeruusalemma, samuti kõik vürstid ja kõik
 võitlusvõimelised mehed, kümme tuhat vangi, ja kõik sepad ja
 ehitustöölised; ei jäänud järele muid kui ainult tähtsuseta maarahvast. 

15 Ja ta viis Joojakini Paabelisse vangi; samuti viis ta
 Jeruusalemmast Paabelisse vangi kuninga ema ja kuninga naised, tema
 teenrid ja maa võimukandjad. 

16 Ka kõik sõjamehed, arvult seitse tuhat, ja sepad ja
 ehitustöölised, arvult tuhat, kõik tublid ja võitlusvõimelised mehed,
 viis Paabeli kuningas Paabelisse vangi. 

17 Ja Paabeli kuningas tõstis tema asemel kuningaks Mattanja, ta
 isa venna, ja muutis tolle nime Sidkijaks. 

Juuda kuningas Sidkija

18 Sidkija oli kuningaks saades kakskümmend üks aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas üksteist aastat; ta ema nimi oli Hamutal,
 Jeremija tütar Libnast. 

19 Tema tegi kurja Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu Joojakim
 oli teinud. 

20 Jah, Issanda vihastamiseks sündis see nõnda Jeruusalemmas ja
 Juudas, kuni ta heitis nad ära oma palge eest. 

 «  eelmine  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25  järgmine  »