17
Vesi kaljust

1 Ja kogu Iisraeli laste kogudus läks liikvele Siini kõrbest,
 peatuspaigast teise Issanda käsu järgi; ja nad lõid leeri üles
 Refidimi, aga seal ei olnud rahval vett juua. 

2 Siis rahvas riidles Moosesega ja ütles: „Andke meile vett
 juua!”
 Aga Mooses vastas neile: „Miks te riidlete minuga? Miks te kiusate
 Issandat?” 

3 Ent rahval oli veejanu ja rahvas nurises Moosese vastu ning ütles:
 „Mispärast sa tõid meid Egiptusest siia, mind ja minu lapsi ning mu
 karja janusse surema?” 

4 Siis Mooses hüüdis Issanda poole, öeldes: „Mis ma pean
 selle rahvaga tegema? Vähe puudub, et nad viskavad mind kividega surnuks!” 

5 Ja Issand ütles Moosesele: „Mine edasi rahva ees ja võta enesega
 mõningad Iisraeli vanemaist! Võta kätte oma kepp, millega sa lõid
 Niiluse jõge, ja mine! 

6 Vaata, mina seisan seal su ees Hoorebi kaljul. Löö kaljut, siis
 tuleb sellest vesi välja ja rahvas saab juua!” Ja Mooses tegi nõnda
 Iisraeli vanemate nähes. 

7 Ja ta pani sellele paigale nimeks Massa ja Meriba, Iisraeli laste
 riiu pärast, ja et nad olid Issandat kiusanud, öeldes: „Ons Issand
 meie keskel või ei ole?” 

Sõda amalekkidega

8 Siis tulid amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis. 
9 Ja Mooses ütles Joosuale: „Vali meile mehi ja mine sõdi homme
 amalekkide vastu! Mina seisan kõrgendiku tipus, Jumala kepp käes.” 

10 Ja Joosua tegi, nagu Mooses temale ütles, ning sõdis amalekkide
 vastu; ja Mooses, Aaron ja Huur läksid kõrgendiku tippu. 

11 Ja sündis, et niikaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli
 Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek
 võidukas. 

12 Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid
 selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid
 tema käsi, üks siitpoolt ja teine sealtpoolt; siis ta käed seisid
 kindlalt kuni päikeseloojakuni. 

13 Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva. 

14 Ja Issand ütles Moosesele: „Kirjuta see meenutuseks raamatusse ja
 pane Joosuale kõrva taha, et ma pühin Amaleki mälestuse taeva alt
 sootuks!” 

15 Siis Mooses ehitas altari ning pani sellele nimeks „Minu lipp
 Issand”. 

16 Ja ta ütles:
 „Et käsi on olnud Issanda trooni poole,
 on Issandal sõda Amaleki vastu põlvest põlve!”
 

 «  eelmine  12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21  järgmine  »