6
Taavet läheb seaduselaegast tooma

1 Ja Taavet kogus taas kokku kõik Iisraeli valitud mehed,
 kolmkümmend tuhat. 

2 Ja Taavet võttis kätte ning läks koos kogu rahvaga, kes oli tema
 juures, Juuda Baalasse, et tuua sealt Jumala laegas, mille juures
 hüütakse appi nime, vägede Issanda nime, kes istub keerubite peal. 

3 Ja nad vedasid Jumala laegast uue vankriga ning tõid selle ära
 künkal asuvast Abinadabi kojast; Ussa ja Ahjo, Abinadabi pojad,
 juhtisid seda uut vankrit. 

4 Nõnda tõid nad ära Jumala laeka künkal asuvast Abinadabi kojast,
 ja Ahjo käis laeka ees. 

5 Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tantsisid Issanda ees igasugu
 küpressipuust mänguriistadega: kannelde, naablite, trummide,
 käristite ja simblitega. 

6 Aga kui nad jõudsid Naakoni rehealuse juurde, pani Ussa oma käe
 Jumala laeka külge ja haaras sellest kinni, sest veised tahtsid ümber
 ajada. 

7 Siis Issanda viha süttis põlema Ussa vastu ning Jumal lõi tema
 eksimuse pärast sinna maha ja ta suri seal Jumala laeka juures. 

8 Aga Taavet vihastas, et Issand oli Ussa lõhki rebinud; ja ta
 pani sellele paigale nimeks Perets-Ussa, nagu see on tänapäevani. 

9 Ja Taavet kartis sel päeval Issandat ning ütles: „Kuidas võib
 Issanda laegas tulla minu juurde?” 

10 Ja Taavet ei tahtnud lasta Issanda laegast tuua enese juurde
 Taaveti linna, vaid laskis sel pöörduda gatlase Oobed-Edomi kotta. 

11 Ja Issanda laegas jäi gatlase Oobed-Edomi kotta kolmeks kuuks;
 ja Issand õnnistas Oobed-Edomit ja kogu ta koda. 

Seaduselaegas jõuab Jeruusalemma

12 Kui kuningas Taavetile jutustati ja öeldi: „Issand on
 õnnistanud Oobed-Edomi koda ja kõike, mis tal on, Jumala laeka
 pärast”, siis Taavet läks ja tõi rõõmsa meelega Jumala laeka
 Oobed-Edomi kojast üles Taaveti linna. 

13 Kui Issanda laeka kandjad olid astunud kuus sammu, siis
 ohverdas ta härja ja nuumveise. 

14 Ja Taavet tantsis kõigest väest Issanda ees; Taavet oli
 riietatud ainult linasesse õlarüüsse. 

15 Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tõid Issanda laeka üles
 hõisates ja sarve puhudes. 

16 Aga kui Issanda laegas jõudis Taaveti linna, vaatas Sauli tütar Miikal
 aknast välja ja nähes kuningas Taavetit hüppavat ja kargavat
 Issanda ees, põlgas ta teda oma südames. 

17 Kui Issanda laegas oli viidud ja asetatud ta paika keset telki,
 mille Taavet oli sellele püstitanud, siis ohverdas Taavet Issanda ees
 põletus- ja tänuohvreid. 

18 Ja kui Taavet oli lõpetanud põletus- ja tänuohvrite
 ohverdamise, siis ta õnnistas rahvast vägede Issanda nimel. 

19 Ja ta jagas kogu rahvale, kõigile Iisraeli hulkadele, niihästi
 meestele kui naistele, igaühele ühe leivakaku ning datli- ja
 rosinakoogi. Siis läks kogu rahvas ära, igaüks koju. 

20 Ja kui Taavet jõudis koju oma peret õnnistama, siis tuli
 Miikal, Sauli tütar, Taavetile vastu ja ütles: „Kuidas küll Iisraeli
 kuningas on täna ennast austanud, paljastades ennast täna oma sulaste
 teenijate silme ees nagu alp, kes sel kombel ennast täiesti
 paljastab!” 

21 Aga Taavet ütles Miikalile: „Issanda ees, kes mind on valinud
 sinu isa ja kogu ta soo asemel ja kes käskis mind olla vürstiks Issanda
 rahvale Iisraelile, jah, Issanda ees olen ma tantsinud. 

22 Ma tahan ennast alandada sellest veelgi rohkem ja olla
 iseenese silmis alandlik! Aga teenijate juures, kellest sa
 rääkisid, olen ma auväärne.” 

23 Ja Miikalil, Sauli tütrel, ei olnud last kuni surmani. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »