8
Taaveti sõjad ja võidud

1 Ja pärast seda sündis, et Taavet lõi vilisteid ja alistas need; ja
 Taavet võttis valitsusohjad vilistite käest. 

2 Ta lõi ka moabe ja ta mõõtis neid nööriga, lastes nad maha
 heita: ta mõõtis kaks nööritäit surmatavaiks ja ühe ellu jäetavaiks;
 nõnda said moabid Taaveti alamaiks, kes pidid ande tooma. 

3 Ja Taavet lõi Sooba kuningat Hadadeserit, Rehobi poega, kui see
 oli teel Frati jõe äärde oma võimu taastama. 

4 Taavet võttis temalt vangi tuhat seitsesada ratsanikku ja
 kakskümmend tuhat jalameest; ja Taavet raius õndlad katki kõigil
 vankrihobuseil, jättis aga neist alles sada rakendit. 

5 Ja kui süürlased Damaskusest tulid Sooba kuningale Hadadeserile
 appi, siis lõi Taavet süürlastest maha kakskümmend kaks tuhat meest. 

6 Ja Taavet pani linnaväe Süüria Damaskusesse ning süürlased said
 Taaveti alamaiks, kes pidid ande tooma; Issand aitas Taavetit
 kõikjal, kuhu ta läks. 

7 Ja Taavet võttis kuldkilbid, mis olid Hadadeseri sulastel, ja
 viis need Jeruusalemma. 

8 Ja Betahist ja Beerotaist, Hadadeseri linnadest, võttis kuningas
 Taavet väga palju vaske. 

9 Kui Hamati kuningas Toi kuulis, et Taavet oli maha löönud kogu
 Hadadeseri väe, 

10 siis läkitas Toi oma poja Joorami kuningas Taaveti juurde
 temalt küsima, kuidas ta käsi käib, ja teda õnnitlema, sellepärast et
 ta oli sõdinud Hadadeseriga ja oli teda löönud, sest Hadadeser oli
 olnud Toi vaenlane; ja tal oli kaasas hõbe-, kuld- ja vaskriistu. 

11 Ka need pühitses kuningas Taavet Issandale koos selle hõbeda ja
 kullaga, mida ta oli pühitsenud ja mis oli võetud kõigilt rahvailt,
 keda ta oli alistanud: 

12 süürlastelt, moabidelt, ammonlastelt, vilistitelt ja
 amalekkidelt, ja Sooba kuningalt Hadadeserilt, Rehobi pojalt, võetud saagist. 

13 Ja Taavet tegi oma nime kuulsaks, kui ta tuli tagasi, olles
 Soolaorus maha löönud kaheksateist tuhat süürlast. 

14 Ja ta pani Edomisse linnaväed; ta pani kõikjale Edomisse
 linnaväed ja kõik edomlased said Taaveti alamaiks; Issand aitas
 Taavetit kõikjal, kuhu ta läks. 

Taaveti pealikud ja ülemad

15 Ja Taavet valitses kogu Iisraeli üle ja Taavet mõistis kohut ja
 õigust kogu oma rahvale. 

16 Joab, Seruja poeg, oli väeülem, ja Joosafat, Ahiluudi poeg, oli
 nõunik. 

17 Saadok, Ahituubi poeg, ja Ahimelek, Ebjatari poeg, olid
 preestrid; Seraja oli kirjutaja. 

18 Benaja, Joojada poeg, oli kreetide ja pleetide ülem; ka Taaveti
 pojad olid preestrid. 

 «  eelmine  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  järgmine  »