23
Bileam ja Baalak

1 Ja Bileam ütles Baalakile: „Ehita mulle siia seitse altarit ja
 muretse mulle siia seitse härjavärssi ja seitse jäära!” 

2 Ja Baalak tegi, nagu Bileam ütles; ja Baalak ja Bileam
 ohverdasid igal altaril härjavärsi ja jäära. 

3 Ja Bileam ütles Baalakile: „Jää oma põletusohvri juurde, mina
 aga lähen sinna! Vahest Issand tuleb mulle vastu. Ja mida tema mulle
 ilmutab, seda ma ütlen sinule.” Ja ta läks lagedale künkale.  

Bileam õnnistab Iisraeli

4 Ja Jumal tuli vastu Bileamile, kes ütles temale: „Ma püstitasin
 need seitse altarit ning ohverdasin igal altaril härjavärsi ja
 jäära.” 

5 Ja Issand pani Bileamile sõnad suhu ning ütles: „Mine tagasi
 Baalaki juurde ja räägi nõnda!” 

6 Siis ta läks tagasi tema juurde, ja vaata, ta seisis oma
 põletusohvri juures, tema ja kõik Moabi vürstid. 

7 Siis ta hakkas lausuma ja ütles:
 „Aramist tõi mind Baalak,
 ida mägedelt Moabi kuningas:
 „Tule, nea mulle Jaakob,
 tule sajata Iisraeli!”
 

8 Kuidas ma võiksin needa,
 keda Jumal ei nea?
 Ja kuidas ma võiksin sajatada,
 keda Issand ei sajata?
 

9 Sest ma näen teda kaljude tipust
 ja vaatan küngastelt:
 ennäe rahvast, kes elab eraldi
 ega arva ennast paganate hulka.
 

10 Kes loendab Jaakobi põrmu
 ja kes arvab kokku Iisraeli tolmukübemed?
 Mu hing surgu õiglaste surma
 ja mu lõpp olgu nagu temal!”
 
 

11 Siis Baalak ütles Bileamile: „Mis sa mulle tegid? Ma tõin sind
 oma vaenlasi needma, ja vaata, sa oled neid hoopis
 õnnistanud!” 

12 Aga tema vastas ja ütles: „Kas ma ei peaks ustavalt rääkima
 seda, mis Issand mu suhu paneb?” 

13 Siis Baalak ütles temale: „Tule nüüd koos minuga teise paika,
 kust sa näed seda rahvast. Sa näed küll ainult ta äärt, sa ei näe
 teda kogu ulatuses, aga nea ta mulle sealt!” 

14 Ja ta võttis tema kaasa valvurite väljakule, Pisgaa mäetippu,
 ehitas seitse altarit ning ohverdas igal altaril härjavärsi ja jäära. 

15 Siis Bileam ütles Baalakile: „Jää siia oma põletusohvri juurde,
 mina lähen sinna kohtamisele!” 

16 Ja Issand tuli Bileamile vastu, pani temale sõnad suhu ja
 ütles: „Mine tagasi Baalaki juurde ja räägi nõnda!” 

17 Siis ta tuli tema juurde, ja vaata, ta seisis oma põletusohvri
 juures ja koos temaga Moabi vürstid. Ja Baalak küsis temalt:
 „Mis Issand rääkis?” 

18 Siis ta hakkas rääkima ja ütles:
 „Tõuse, Baalak, ja kuule, pane
 mind tähele, Sippori poeg!
 

19 Jumal ei ole inimene, et ta valetaks,
 inimlaps, et ta kahetseks.
 Kas tema ütleb, aga ei tee,
 või räägib, aga ei vii täide?
 

20 Vaata, mind on kästud õnnistada.
 Tema on õnnistanud,
 mina ei saa seda tagasi võtta.
 

21 Ei märgata häda Jaakobis
 ega nähta õnnetust Iisraelis.
 Issand, ta Jumal, on temaga
 ja rõõmuhääl kuningast tema keskel.
 

22 Jumal, kes tõi nad Egiptusest,
 on neile otsekui sarved metshärjale.
 

23 Sellepärast ei ole lausumist Jaakobi vastu
 ega loitsimist Iisraeli vastu.
 Küll öeldakse Jaakobist ja Iisraelist:
 Vaata, mis Jumal on teinud!
 

24 Vaata, rahvas tõuseb nagu emalõvi,
 ajab ennast püsti nagu lõvi.
 Ei ta heida maha enne, kui saak on söödud
 ja tapetute veri on joodud.”
 
 

25 Aga Baalak ütles Bileamile: „Kui sa teda ei nea, siis ära teda
 ometi õnnista!” 

26 Bileam aga vastas ja ütles Baalakile: „Eks ma ole sulle
 rääkinud ja öelnud: Ma pean tegema kõike, mida Issand
 käsib.” 

27 Siis Baalak ütles Bileamile: „Tule nüüd, ma võtan sind kaasa
 teise paika. Vahest on see õige Jumala silmis, et sa nead rahva mulle
 sealt!” 

28 Ja Baalak võttis Bileami enesega kaasa mäetippu, mis kerkib üle
 kõrbepinna. 

29 Siis Bileam ütles Baalakile: „Ehita mulle siia seitse altarit
 ja muretse mulle siia seitse härjavärssi ja seitse jäära!” 

30 Ja Baalak tegi, nagu Bileam ütles, ja ta ohverdas igal altaril
 härjavärsi ja jäära.  

 «  eelmine  18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27  järgmine  »