24
Bileam õnnistab Iisraeli

1 Kui Bileam nägi, et Iisraeli õnnistamine oli Issanda silmis hea,
 siis ei läinud ta mitte nagu eelmistel kordadel otsima endemärke,
 vaid pööras oma näo kõrbe poole. 

2 Ja kui Bileam oma silmad üles tõstis, siis ta nägi Iisraeli
 asuvat leeris oma suguharude kaupa. Ja tema peale tuli Jumala Vaim. 

3 Ta hakkas rääkima ja ütles:
 „Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg,
 nõnda kõneleb avatud silmaga mees,
 

4 nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja,
 kes näeb Kõigeväelise nägemusi,
 mahalangenuna avatud silmil:
 

5 kui kaunid on su telgid, Jaakob,
 su eluasemed, oh Iisrael!
 

6 Nagu laiuvad orud,
 nagu rohuaiad jõe kaldal,
 nagu Issanda istutatud aaloepuud,
 nagu seedripuud vete ääres.
 

7 Vesi ta astjaist voolab üle
 ja ta külvil on palju vett.
 Tema kuningas on Agagist vägevam
 ja ta kuningriik ülendab ennast.
 

8 Jumal, kes tõi tema Egiptusest,
 on talle otsekui sarved metshärjale.
 Ta neelab rahvaid, oma vaenlasi,
 ta murrab nende luid,
 oma nooltega purustab neid.
 

9 Ta on laskunud lebama,
 ta lamab nagu lõvi või emalõvi,
 kes julgeks teda äratada?
 Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad,
 neetud, kes sind neavad!”
 

Bileami ennustus

10 Siis Baalaki viha süttis põlema Bileami vastu ja ta lõi oma
 käed kokku. Ja Baalak ütles Bileamile: „Ma kutsusin sind needma mu
 vaenlasi, ja vaata, sa oled neid kolm korda õnnistanud. 

11 Mine nüüd, põgene koju! Ma kavatsesin sind väga austada, aga
 näe, Issand on keelanud sind austada!” 

12 Ja Bileam vastas Baalakile: „Eks ma rääkinud juba su
 käskjalgadele, keda sa saatsid minu juurde, öeldes: 

13 Isegi kui Baalak annaks oma koja täie hõbedat ja kulda, ei
 võiks ma üle astuda Issanda käsust, tehes head või kurja omaenese
 südame järgi. Mis Issand räägib, seda räägin ka mina! 

14 Ja nüüd, vaata, ma lähen oma rahva juurde. Tule, ma kuulutan
 sulle, mida see rahvas teeb sinu rahvaga tulevasil päevil!” 

15 Ja ta hakkas rääkima ning ütles:
 „Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg,
 nõnda kõneleb avatud silmaga mees,
 

16 nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja
 ja Kõigekõrgema tarkuse tundja,
 kes näeb Kõigeväelise nägemusi,
 mahalangenuna avatud silmil.
 

17 Ma näen teda, aga mitte nüüd,
 ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt:
 Jaakobist tõuseb täht,
 Iisraelist kerkib valitsuskepp.
 See purustab Moabi oimud
 ja kõigi Seti poegade pealaed.
 

18 Edom saab alistatud maaks
 ja Seir alluvaks oma vaenlastele,
 sest Iisrael teeb vägitegusid.
 

19 Jaakobist tuleb valitseja
 ja ta hävitab linnast põgenenu.”
 
 

20 Ja kui ta nägi Amalekki, siis ta hakkas rääkima ning ütles:
 „Rahvaist esimene on Amalek,
 aga ta lõpp on häving igavesti!”
 
 
 

21 Ja kui ta nägi keenlasi, siis ta hakkas rääkima ning ütles:
 „Su eluase on püsiv
 ja su pesa on pandud kaljule.
 

22 Aga siiski hävitatakse Kain!
 Kui kaua veel? Ja Assur viib sind vangi!”
 
 
 

23 Ja ta hakkas rääkima ning ütles:
 „Oh häda! Kes jääb elama,
 kui Jumal seda teeb?
 

24 Need, kes lähevad välja kittide rannast,
 alandavad Assurit ja alandavad Eberit,
 aga ka tema hävib igavesti.”
 
 
 

25 Seejärel Bileam võttis kätte ja asus teele ning läks tagasi
 koju. Ka Baalak läks oma teed. 

 «  eelmine  19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28  järgmine  »