29
Ohvrid seatud pühadel

1 Ja seitsmenda kuu esimesel päeval olgu teil pühalik
 kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu; see olgu teile sarve
 puhumise päevaks! 

2 Siis ohverdage põletusohvriks, Issandale meeldivaks lõhnaks, üks
 noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatut oinastalle 

3 ja nende juurde kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent jahu,
 pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära 

4 ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest, 
5 ja üks noor sikk patuohvriks, teie eest lepituse toimetamiseks! 
6 See olgu lisaks noorkuu põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale
 roaohvrile, samuti alalisele põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale
 roaohvrile ning nende juurde kuuluvaile kohustuslikele joogiohvritele
 kui healõhnaline tuleohver Issandale! 

7 Ja sellesama seitsmenda kuu kümnendal päeval olgu teil pühalik
 kokkutulek, siis alandage oma hinged, ühtegi tööd ärge tehke! 

8 Siis ohverdage põletusohvriks, Issandale meeldivaks lõhnaks, üks
 noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast oinastalle; need olgu teil
 veatud! 

9 Ja nende juurde kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu, pool
 külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära 

10 ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest! 
11 Üks noor sikk olgu patuohvriks peale lepitus-patuohvri ja
 alalise põletusohvri koos selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvritega. 

12 Ja seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval olgu teil pühalik
 kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärge tehke, ja pidage seda püha
 Issanda auks seitse päeva! 

13 Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks
 Issandale, kolmteist noort härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast
 oinastalle; need olgu veatud! 

14 Ja nende juurde kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu,
 pool külimittu iga härjavärsi kohta neist kolmeteistkümnest
 härjavärsist, kaks kannu iga jäära kohta neist kahest jäärast 

15 ja üks kann iga talle kohta neist neljateistkümnest tallest! 
16 Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri,
 selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 

17 Ja teisel päeval: kaksteist noort härjavärssi, kaks jäära,
 neliteist aastast veatut oinastalle 

18 ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt
 härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 

19 Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri,
 selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 

20 Ja kolmandal päeval: üksteist härjavärssi, kaks jäära,
 neliteist aastast veatut oinastalle 

21 ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt
 härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 

22 Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri,
 selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 

23 Ja neljandal päeval: kümme härjavärssi, kaks jäära, neliteist
 aastast veatut oinastalle 

24 ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt
 härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 

25 Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri,
 selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 

26 Ja viiendal päeval: üheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteist
 aastast veatut oinastalle 

27 ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt
 härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 

28 Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri,
 selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 

29 Ja kuuendal päeval: kaheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteist
 aastast veatut oinastalle 

30 ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt
 härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 

31 Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri,
 selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 

32 Ja seitsmendal päeval: seitse härjavärssi, kaks jäära,
 neliteist aastast veatut oinastalle 

33 ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt
 härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 

34 Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri,
 selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 

35 Kaheksandal päeval olgu teil lõpetuspüha; ühtegi argipäevatööd
 ärgu tehtagu! 

36 Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks
 Issandale, üks härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatut oinastalle 

37 ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt
 härjavärsi, jäära ja tallede arvule eeskirja kohaselt! 

38 Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri,
 selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 

39 Need ohverdage Issandale oma seatud pühil peale oma tõotus- ja
 vabatahtlike ohvrite põletusohvreiks, roa-, joogi- ja
 tänuohvreiks!” 

 «  eelmine  24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33  järgmine  »