27
Seaduse kivid Eebali mäel

1 Ja Mooses koos Iisraeli vanematega andis rahvale käsu, öeldes:
 „Pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan! 

2 Sel päeval, mil te lähete üle Jordani maale, mille Issand, su
 Jumal, sinule annab, püstita enesele suured kivid ja võõpa need
 lubjaga! 

3 Ja kirjuta nende peale kõik selle Seaduse sõnad, kui sa oled
 läinud üle jõe, et jõuda maale, mille Issand, su Jumal, sinule annab,
 maa, mis piima ja mett voolab, nagu Issand, su vanemate Jumal, sinule
 on öelnud. 

4 Ja kui te olete läinud üle Jordani, siis püstitage Eebali
 mäele need kivid, nagu ma täna teid olen käskinud, ja võõbake need
 lubjaga! 

5 Ja ehita sinna altar Issandale, oma Jumalale, altar kividest,
 mille külge sa ei tohi panna raudriista! 

6 Tahumata kividest ehita Issanda, oma Jumala altar ja ohverda
 sellel põletusohvreid Issandale, oma Jumalale! 

7 Ja tapa tänuohvreid, söö seal ja ole rõõmus Issanda, oma Jumala
 ees! 

8 Ja kirjuta kivide peale kõik selle Seaduse sõnad hästi
 selgesti!” 

9 Ja Mooses ja leviitpreestrid rääkisid kogu Iisraeliga, öeldes:
 „Vaiki ja kuule, Iisrael! Täna oled sa saanud Issanda, oma Jumala rahvaks. 

10 Kuule siis Issanda, oma Jumala häält ja tee tema käskude ja
 seaduste järgi, mis ma täna sinule annan!” 

Needmine Eebali mäel

11 Ja Mooses andis sel päeval rahvale käsu, öeldes: 
12 „Kui te olete läinud üle Jordani, siis seisku need rahva
 õnnistamiseks Gerisimi mäel: Siimeon, Leevi, Juuda, Issaskar, Joosep
 ja Benjamin. 

13 Ja need seisku needmiseks Eebali mäel: Ruuben, Gaad, Aaser,
 Sebulon, Daan ja Naftali. 

14 Ja leviidid võtku sõna ning öelgu kõigile Iisraeli meestele
 valju häälega: 

15 „Neetud olgu igaüks, kes valmistab nikerdatud või valatud kuju
 jäleduseks Issandale, sepa kätetöö, ja seab selle üles salaja!” Ja
 kogu rahvas kostku ning öelgu: „Aamen!” 

16 „Neetud olgu, kes põlgab oma isa ja ema!” Ja kogu rahvas öelgu:
 „Aamen!” 

17 „Neetud olgu, kes nihutab paigast oma ligimese piirimärgi!” Ja kogu
 rahvas öelgu: „Aamen!” 

18 „Neetud olgu, kes eksitab pimeda teelt!” Ja kogu rahvas öelgu:
 „Aamen!” 

19 „Neetud olgu, kes väänab võõra, vaeslapse ja lesknaise
 õigust!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 

20 „Neetud olgu, kes magab oma isa naise juures, sest ta tõstab
 üles oma isa hõlma!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 

21 „Neetud olgu, kes ühtib mõne loomaga!” Ja kogu rahvas
 öelgu: „Aamen!” 

22 „Neetud olgu, kes magab oma õe, oma isa tütre või oma ema tütre
 juures!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 

23 „Neetud olgu, kes magab oma ämma juures!” Ja kogu rahvas öelgu:
 „Aamen!” 

24 „Neetud olgu, kes oma ligimese salaja maha lööb!” Ja kogu
 rahvas öelgu: „Aamen!” 

25 „Neetud olgu, kes võtab meelehead inimese mahalöömiseks, süütu
 vere valamiseks!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 

26 „Neetud olgu, kes ei pea selle Seaduse sõnu ega tee nende
 järgi!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” 

 «  eelmine  22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31  järgmine  »