3
Iisrael alistab Baasani kuninga Oogi

1 Siis me pöördusime ja läksime üles mööda Baasani teed. Ja Oog,
 Baasani kuningas, tuli välja meie vastu, tema ja kogu ta rahvas,
 taplusesse Edreisse. 

2 Ja Issand ütles mulle: „Ära karda teda, sest ma annan su kätte
 tema ja kogu ta rahva ning maa! Talita temaga, nagu sa talitasid
 Siihoniga, emorlaste kuningaga, kes elas Hesbonis!” 

3 Ja Issand, meie Jumal, andis meie kätte ka Baasani kuninga Oogi
 ja kogu ta rahva; ja me lõime teda, laskmata põgeneda ainsatki. 

4 Ja me vallutasime siis kõik ta linnad; ei olnud linna, mida me
 temalt ei võtnud: kuuskümmend linna, kogu Argobi piirkonna, Oogi
 kuningriigi Baasanis. 

5 Kõik need linnad olid kindlustatud kõrge müüriga, väravate ja
 riividega, peale lahtiste linnade, mida oli suur hulk. 

6 Ja me hävitasime need sootuks, nagu me talitasime Siihoniga,
 Hesboni kuningaga, hävitades sootuks kõik linnade mehed, naised ja lapsed, 

7 aga kõik karjad ja linnadest saadava saagi me riisusime enestele. 
8 Tol korral me võtsime kahe emorlaste kuninga käest selle maa,
 mis on siinpool Jordanit Arnoni jõest kuni Hermoni mäeni - 

9 siidonlased hüüavad Hermonit Sirjoniks, aga emorlased hüüavad
 seda Seniiriks -, 

10 kõik lausikmaa linnad ja kogu Gileadi ja kogu Baasani kuni
 Salkani ja Edreini, Oogi kuningriigi linnad Baasanis. 

11 Sest ainult Oog, Baasani kuningas, oli järele jäänud viimseist
 refalasist. Vaata, tema säng, raudsäng, eks see ole ammonlaste
 Rabbas? See on üheksa küünart pikk ja neli küünart lai, hariliku
 küünra järgi. 

Suguharud, kes jäävad ida poole Jordanit

12 Selle maa me võtsime tol korral oma valdusesse; maa, alates
 Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres, ja poole Gileadi mäestikust ning
 selle linnad andsin ma ruubenlastele ja gaadlastele. 

13 Ja ülejäänud Gileadi ja kogu Baasani, Oogi kuningriigi,
 andsin ma Manasse poolele suguharule, kogu Argobi piirkonna; kogu seda
 Baasanit hüütakse refalaste maaks. 

14 Jair, Manasse poeg, võttis kogu Argobi piirkonna gesurlaste ja
 maakatlaste piirini ja nimetas selle osa Baasanit oma nime järgi
 „Jairi telklaagriteks”, nagu see on tänapäevani. 

15 Ja Maakirile ma andsin Gileadi. 
16 Ja ruubenlastele ja gaadlastele ma andsin Gileadist kuni Arnoni
 jõeni, jõe keskjooksuni - see on piiriks, ja kuni Jabboki jõeni,
 ammonlaste piirini, 

17 ja lausikmaa ja Jordani ja piirkonna Kinneretist kuni lausikmaa
 mereni, Soolamereni allpool Pisgaa järsakut päikesetõusu pool. 

18 Ja ma käskisin tol korral teid, öeldes: „Issand, teie Jumal, on
 andnud teile pärandiks selle maa. Minge, kõik vahvad mehed,
 relvastatult oma vendade Iisraeli laste ees! 

19 Ainult teie naised ja lapsed ning karjad - ma tean, et teil on
 palju loomi - jäägu linnadesse, mis ma teile olen andnud, 

20 kuni Issand annab rahu teie vendadele, nõnda nagu teilegi, ja
 nemadki on vallutanud maa, mille Issand, teie Jumal, annab neile
 teisel pool Jordanit. Siis pöördugu igaüks tagasi oma maaomandile, mille
 ma teile olen andnud.” 

21 Ja ma käskisin tol korral Joosuat, öeldes: „Sinu silmad on
 näinud kõike, mis Issand, teie Jumal, on teinud nende kahe kuningaga:
 nõnda teeb Issand iga kuningriigiga, millest sa läbi lähed. 

22 Ärge kartke neid, sest Issand, teie Jumal, sõdib ise teie
 eest!” 

Mooses ei pääse Kaananimaale

23 Ja ma anusin tol korral Issandat, öeldes: 
24 „Issand Jumal! Sina oled oma sulasele hakanud näitama oma suurust ja
 oma vägevat kätt. Kas on jumalat taevas või maa peal, kes suudaks
 teha sinu tegusid ja vägitöid? 

25 Lase mind ometi minna ja näha seda head maad, mis on teisel pool
 Jordanit, teisel pool seda ilusat mäestikku ja Liibanoni!” 

26 Aga Issand vihastus mu peale teie pärast ega kuulnud mind. Ja
 Issand ütles mulle: „Küllalt sulle! Ära enam räägi mulle sellest asjast! 

27 Mine üles Pisgaa tippu ja tõsta oma silmad lääne ja põhja ja
 lõuna ja ida poole ja vaata silmaga, sest üle selle Jordani sina ei
 lähe. 

28 Ja anna Joosuale käsk ja kinnita teda, sest tema läheb üle
 selle rahva ees ja tema annab neile pärisosaks maa, mida sa näed!” 

29 Ja me jäime orgu Beet-Peori kohale. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »