4
Mooses manitseb Iisraeli lapsi sõnakuulelikkusele

1 Ja nüüd, Iisrael, kuule määrusi ja seadlusi, mida mina teid
 õpetan pidama, et te elaksite ja läheksite ning päriksite maa, mille
 Issand, teie vanemate Jumal, teile annab. 

2 Ärge lisage midagi sellele, milleks mina teid kohustan, ja ärge
 võtke midagi ära, vaid pidage Issanda, oma Jumala käske, mis mina
 teile annan! 

3 Teie silmad on näinud, mida Issand tegi Baal-Peoriga, sest
 igaühe, kes käis Baal-Peori järel, hävitas Issand, su Jumal, sinu keskelt. 

4 Aga teie, kes hoidsite Issanda, oma Jumala poole, olete
 tänapäeval kõik elus. 

5 Vaata, ma olen teile õpetanud määrusi ja seadlusi, nagu Issand,
 mu Jumal, mind on käskinud, et te teeksite nõnda sellel maal, mida te
 lähete pärima. 

6 Pidage neid ja tehke nende järgi, sest see on teie tarkus ja
 teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes:
 „See suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas!” 

7 Sest kas on teist suurt rahvast, kellele jumalad on nii lähedal
 nagu Issand, meie Jumal, iga kord kui me teda hüüame? 

8 Ja kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiglased määrused
 ja seadlused, nagu kogu see Seadus, mille ma täna panen teie ette? 

Mooses meenutab Iisraeli laste kogemust Hoorebi mäel

9 Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei unustaks neid
 asju, mida su silmad on näinud, ja et need ei lahkuks su südamest
 kogu su eluaja, ja kuuluta oma lastele ja lastelastele, 

10 mis sündis päeval, mil sa seisid Issanda, oma Jumala ees
 Hoorebil, kui Issand mulle ütles: „Kogu mulle rahvas kokku ja ma
 annan neile kuulda oma sõnu, et nad õpiksid mind kartma, niikaua kui
 nad elavad maa peal, ja õpetaksid seda oma lastelegi.” 

11 Ja te astusite ligi ning seisite mäe all, mägi aga põles tules
 taeva südameni, ümber tume pilv ja pimedus. 

12 Ja Issand rääkis teiega tule keskelt. Te kuulsite sõnade kõla,
 aga te ei näinud kuju, oli ainult hääl. 

13 Ja tema tegi teile teatavaks oma seaduse, mida ta käskis teid
 täita - need kümme käsku; ja ta kirjutas need kahele kivilauale. 

14 Ja mind käskis Issand tol korral õpetada teile määrusi ja
 seadlusi, et te teeksite nende järgi sellel maal, mida te lähete pärima. 

Hoiatus ebajumalateenistuse eest

15 Hoidke seepärast väga oma hingi, sest te ei näinud mingit kuju,
 siis kui Issand rääkis teiega Hoorebil tule keskelt, 

16 et te ei tee pahasti ega valmista enestele nikerdatud kuju,
 mõnda jumalakuju, mehe või naise kujutist, 

17 mõne maapealse looma kujutist, mõne taeva all lendava tiivulise
 linnu kujutist, 

18 mõne maad mööda roomaja kujutist, mõne kala kujutist, kes on
 maa all vees, 

19 ja et sa mitte, kui sa tõstad oma silmad taeva poole ja näed
 päikest ja kuud ja tähti, kogu taevaväge, ei lase ennast eksitada
 kummardama ja teenima neid, mis Issand, su Jumal, on andnud kõigile
 rahvaile kogu taeva all. 

20 On ju Issand teid võtnud ja välja toonud rauasulatusahjust
 Egiptusest, et saaksite tema pärisrahvaks, nagu nüüd ongi sündinud. 

21 Aga Issand vihastus mu peale teie pärast ja vandus, et mina ei
 lähe üle Jordani ega jõua sellele heale maale, mille Issand, su
 Jumal, annab sulle pärisosaks, 

22 vaid et mina pean surema siin maal. Mina ei lähe üle Jordani,
 teie aga lähete ja pärite selle hea maa. 

23 Hoidke, et te ei unusta Issanda, oma Jumala seadust, mille ta
 andis teile, et te ei valmistaks endile nikerdatud kuju, ei mingit
 kujutist, mida Issand, su Jumal, sind on keelanud teha, 

24 sest Issand, su Jumal, on hävitav tuli, püha vihaga Jumal! 

25 Kui sulle sünnib lapsi ja lapselapsi ja te ise saate maal
 vanaks, ja kui te siis toimite kõlvatult ja valmistate mingisuguse asja
 nikerdatud kuju ja teete, mis on paha Issanda, su Jumala silmis, ja
 vihastate teda, 

26 siis ma kutsun täna teie vastu tunnistajaiks taeva ja maa, et
 te tõesti varsti hävite sellelt maalt, mida te lähete pärima üle
 Jordani. Te ei ela seal kaua, vaid teid hävitatakse tõesti! 

27 Issand pillutab teid rahvaste sekka ja teid jääb üle pisut
 inimesi rahvaste seas, kuhu Issand teid viib. 

28 Ja seal te teenite jumalaid, kes on inimese kätetöö, puu ja
 kivi, kes ei näe ega kuule, ei söö ega tunne lõhna. 

29 Siis te otsite sealt Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad ta, kui
 sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. 

30 Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind
 tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda, oma Jumala poole ja kuulad
 tema häält. 

31 Sest Issand, su Jumal, on halastaja Jumal: ta ei jäta sind maha
 ega hävita sind, ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta
 neile vandega andis. 

32 Küsi ometi endistelt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates
 päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese, ja küsi taeva äärest
 ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes
 kuuldud sellesarnast? 

33 Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tule keskelt,
 nõnda nagu sina oled kuulnud, ja siiski jäänud elama? 

34 Või kas on mõni jumal üritanud tulla võtma enesele ühte
 rahvast teise rahva keskelt katsumiste, tunnustähtede ja imetegudega,
 sõja ja vägeva käe ja väljasirutatud käsivarre abil, ja suurte
 hirmutuste abil, nõnda nagu Issand, teie Jumal, tegi teiega Egiptuses
 sinu silma ees? 

35 Sina ise oled seda näinud, et sa teaksid, et Issand on Jumal;
 ei ole ühtegi teist peale tema! 

36 Taevast on ta sind lasknud kuulda oma häält, et sind õpetada,
 ja maa peal on ta sulle näidanud oma suurt tuld, ja sa oled kuulnud
 tema sõnu tule keskelt. 

37 Sellepärast et ta armastas su vanemaid ja valis nende järglased
 pärast neid, ja et ta ise viis sind oma suure rammuga Egiptusest välja, 

38 ajades su eest ära rahvad, suuremad ja vägevamad sinust, et
 sind viia ja sulle anda pärisosaks nende maa, nagu see tänapäeval on, 

39 siis tea täna ja talleta oma südames, et Issand on Jumal ülal
 taevas ja all maa peal, teist ei ole! 

40 Ja sa pead pidama tema seadlusi ja käske, mis ma täna sulle
 annan, et sinul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa
 võiksid pikendada oma päevi sellel maal, mille Issand, su Jumal,
 annab sulle igaveseks!” 

Pelgulinnad ida pool Jordanit

41 Siis Mooses valis kolm linna teisel pool Jordanit, päikesetõusu pool, 
42 et sinna võiks põgeneda tapja, kes oma ligimese on tapnud
 kogemata ja ilma teda varem vihkamata; põgenedes ühte neist
 linnadest, ta võib jääda elama: 

43 Beser kõrbes, lagedal maal, ruubenlastele, Raamot Gileadis
 gaadlastele ja Goolan Baasanis manasselastele. 

Kuidas anti Seadus?

44 See on see Seadus, mille Mooses esitas Iisraeli lastele, 
45 need on need tunnistused, määrused ja seadlused, mis Mooses
 andis Iisraeli lastele, kui nad Egiptusest olid lahkunud, 

46 teisel pool Jordanit orus Beet-Peori kohal, emorlaste kuninga
 Siihoni maal, kes elas Hesbonis, keda Mooses ja Iisraeli lapsed lõid,
 kui nad Egiptusest lahkusid. 

47 Nad vallutasid tema maa ja Baasani kuninga Oogi maa, kahe
 emorlaste kuninga maa, kes olid teisel pool Jordanit, päikesetõusu pool, 

48 alates Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres, ja kuni Siioni mäeni,
 see on Hermonini,  

49 ja kogu lausikmaa teisel pool Jordanit, ida pool, ja kuni
 lausikmaa mereni Pisgaa järsaku all. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »