6
Diakonid seatakse ametisse

1 Aga neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid
 kreekakeelsed juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate vastu, et
 igapäevases abiandmises jäetakse nende lesed kahe silma vahele. 

2 Siis kutsusid need kaksteist kokku jüngrite kogu
 ning ütlesid: „See ei sobi, et me Jumala
 sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. 

3 Vennad, vaadake endi seast seitse meest, kellel on hea
 maine ja kes on täis Vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada
 sellesse ametisse. 

4 Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna
 teenimisele.” 

5 See kõne meeldis tervele kogukonnale. Ja nad valisid
 Stefanose, mehe täis usku ja Püha Vaimu, ja Filippuse ja
 Prokorose ja Nikanori ja Timoni ja Parmenase ja Nikolaose,
 juudi usku pöördunud antiooklase. 

6 Need nad seadsid apostlite ette, ja kui nad
 palvetasid, panid nad oma käed nende peale. 

7 Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas
 kasvas väga suureks; ka suur hulk preestreid võttis usu omaks. 

Stefanos vangistatakse

8 Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri
 tunnustähti rahva seas. 

9 Siis tõusid mõned nõndanimetatud vabakslastute ja
 küreenlaste ja aleksandrialaste sünagoogist ning nende seast,
 kes on Kiliikia ja Aasia poolt, Stefanosega vaidlema, 

10 ent ei suutnud vastu seista tarkusele ja Vaimule, kelle
 läbi tema rääkis. 

11 Siis nad kihutasid üles mehi ütlema: „Me oleme kuulnud
 teda rääkivat teotussõnu Moosese ja Jumala vastu.” 

12 Nad ässitasid rahvast ja vanemaid ja kirjatundjaid ning
 tulid, võtsid Stefanose kinni ja viisid ta
 Suurkohtu ette. 

13 Nad seadsid sinna ka valetunnistajaid, kes ütlesid: „See
 inimene ei lakka rääkimast sõnu püha paiga ja Seaduse vastu. 

14 Me oleme kuulnud teda ütlevat, et see Jeesus
 Naatsaretlane hävitab selle koha ja muudab kombed, mis Mooses
 meile on pärandanud.” 

15 Ja kui kõik Suurkohtus istujad teda ainiti vaatasid,
 nägid nad tema palge olevat otsekui ingli palge. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »