3
Ohvriteenistus taastatakse

1 Kui seitsmes kuu kätte jõudis ja Iisraeli lapsed olid juba oma
 linnades, kogunes rahvas nagu üks mees Jeruusalemma. 

2 Ja Jeesua, Joosadaki poeg, ja tema vennad preestrid ja
 Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja tema vennad võtsid kätte ja ehitasid
 üles Iisraeli Jumala altari, et selle peal ohverdada põletusohvreid,
 nõnda nagu jumalamehe Moosese Seaduses on kirjutatud. 

3 Nad ehitasid altari selle endisesse kohta, kuigi maa elanikud
 olid nende vastu vaenulikud; ja nad ohverdasid selle peal
 Issandale põletusohvreid, hommikusi ja õhtusi põletusohvreid. 

4 Ja nad pidasid lehtmajadepüha, nagu oli ette kirjutatud, ja
 ohverdasid igapäevaseid põletusohvreid vastaval arvul, nagu igaks
 päevaks oli määratud; 

5 ja seejärel korralisi põletusohvreid, noorkuu- ja kõigi Issanda
 pühitsetud pühade ohvreid, ja kõigi nende ohvreid, kes tõid Issandale
 vabatahtliku ohvri. 

6 Seitsmenda kuu esimesest päevast alates hakkasid nad Issandale
 põletusohvreid ohverdama, kuigi Issanda templile ei olnud veel alust
 pandud.  

7 Ja nad andsid raha kiviraiujaile ja puuseppadele, ning toitu,
 jooki ja õli siidonlastele ja tüüroslastele, et nad tooksid
 seedripuid Liibanonist mere äärde Jaafosse Pärsia kuninga Koorese
 loal, mis neile oli antud. 

Templi ülesehitamine algab

8 Ja teisel aastal pärast nende jõudmist Jumala koja juurde
 Jeruusalemma, teises kuus, tegid alguse Serubbaabel, Sealtieli poeg,
 ja Jeesua, Joosadaki poeg, ja nende muud vennad, preestrid ja
 leviidid ja kõik, kes vangist olid tulnud Jeruusalemma, ja seadsid
 kahekümneaastasi ja vanemaid leviite Issanda koja tööd juhatama. 

9 Ja Jeesua, tema pojad ja vennad, Kadmiel ja tema pojad, Juuda
 järeltulijad, asusid nagu üks mees juhatama neid, kes tegid Jumala
 koja tööd; nõndasamuti Heenadadi pojad, nende pojad ja nende vennad
 leviidid.  

10 Ja kui ehitajad Issanda templile alust panid, siis astusid ette
 ametirüüs preestrid pasunatega, ja leviidid, Aasafi pojad,
 simblitega, et Iisraeli kuninga Taaveti korra järgi Issandat kiita. 

11 Ja nad laulsid Issandat kiites ning tänades:
 „Sest tema on hea,
 sest tema heldus kestab igavesti
 Iisraeli vastu!”
 
 Ja kogu rahvas tõstis suurt rõõmukisa Issandat kiites, et Issanda
 kojale oli alus pandud.
 

12 Aga paljud preestritest ja leviitidest ning perekondade
 peameestest, vanad, kes olid endist koda näinud, nutsid suure häälega,
 kui sellele kojale nende silma all alus pandi; ent paljud tõstsid
 rõõmuga hõisates häält. 

13 Ja ükski ei suutnud vahet teha rõõmuhõiskehääle ja nutuhääle
 vahel, sest rahvas tõstis suurt rõõmukisa ja hääl kostis kaugele. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »