25
Ennustus ammonlastele

1 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
2 „Inimesepoeg, pööra oma pale ammonlaste poole ja kuuluta
 neile prohvetlikult 

3 ning ütle ammonlastele: Kuulge Issanda Jumala sõna! Nõnda ütleb
 Issand Jumal: Et sa ütled: „Paras!” mu pühamu kohta, et seda on
 teotatud, ja Iisraeli maa kohta, et seda on laastatud, ja Juuda
 soo kohta, et nad läksid vangi, 

4 vaata, siis ma annan sind omandiks idamaalastele ning need
 püstitavad su maale oma telklaagrid ja paigutavad sinna oma
 eluasemed; ja nad söövad su maa vilja ja joovad su piima. 

5 Ma teen Rabba kaamelite karjamaaks ja Ammoni
 lammaste puhkepaigaks. Ja te saate tunda, et mina olen
 Issand.  

6 Sest Issand Jumal ütleb nõnda: Et sa oled plaksutanud käsi
 ja oled trampinud jalaga ja oled kogu oma hingest põlastust
 tundes rõõmutsenud Iisraeli maa pärast, 

7 vaata, siis ma sirutan sinu vastu oma käe ja annan su
 paganaile saagiks; ma kaotan su rahvaste seast ja kustutan su
 maade hulgast. Ma hävitan sinu. Ja sa saad tunda, et mina olen
 Issand.  

Ennustus Moabi kohta

8 Nõnda ütleb Issand Jumal: Et Moab ja Seir on öelnud:
 „Vaata, Juuda sugu on nagu kõik muudki rahvad”, 

9 vaata, siis ma teen Moabi nõlvaku lagedaks linnadest, kõigist
 linnadest, mis on maa toreduseks: Beet-Jesimot, Baal-Meon ja
 Kirjataim.  

10 Ma annan selle koos ammonlastega omandiks idamaalastele,
 et ammonlasi enam ei meenutataks rahvaste seas. 

11 Ma mõistan kohut Moabi üle ja nad saavad tunda, et mina
 olen Issand. 

Ennustus Edomi kohta

12 Nõnda ütleb Issand Jumal: Et Edom on talitanud Juuda sooga
 kättemaksu taotledes ja on neile kätte makstes ennast
 koormanud suure süüga, 

13 siis ütleb Issand Jumal nõnda: Ma sirutan oma käe Edomi
 vastu ja hävitan sealt inimesed ja loomad ning teen ta
 varemeiks; Teemanist kuni Dedanini langevad nad mõõga läbi. 

14 Ma maksan Edomile kätte oma Iisraeli rahva läbi
 ja nemad talitavad Edomiga minu viha ja raevu kohaselt, et ta
 tunneks minu kättemaksu, ütleb Issand Jumal. 

Ennustus vilistite kohta

15 Nõnda ütleb Issand Jumal: Et vilistid on talitanud
 kättemaksuhimuliselt ja on maksnud kätte, põlgus hinges, ning on
 toonud hävitust igaveses vaenus, 

16 siis ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ma sirutan oma käe
 vilistite vastu ja hävitan kreedid ning kaotan ülejäägi
 mererannast. 

17 Ma teostan nende kallal suure kättemaksu vihaste
 nuhtlustega. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma
 neile kätte maksan.” 

 «  eelmine  20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29  järgmine  »