29
Ennustus Egiptusele

1 Kümnendal aastal, kümnenda kuu kaheteistkümnendal päeval
 tuli mulle Issanda sõna, ta ütles: 

2 „Inimesepoeg, pööra oma pale vaarao, Egiptuse kuninga poole
 ja kuuluta prohvetlikult temale ja kogu Egiptusele! 

3 Räägi ja ütle:
 Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Vaata, ma tulen sulle kallale,
 vaarao, Egiptuse kuningas -
 suur krokodill, kes sa lamad jõgede keskel,
 kes sa ütled: „Mu Niilus on mu päralt
 ja mina olen selle enesele teinud.”
 

4 Ma panen su lõuapäradesse haagid
 ja lasen su jõgede kalad
 hakata su soomuste külge;
 ma tõmban jõgede keskelt üles
 sinu ja kõik su jõgede kalad,
 kes on hakanud su soomuste külge.
 

5 Ma viskan su kõrbe,
 sinu ja kõik su jõgede kalad;
 sa kukud lagedale maale,
 sind ei koristata ega maeta,
 ma annan su roaks
 metsloomadele ja taeva lindudele.
 

6 Ja kõik Egiptuse elanikud saavad tunda,
 et mina olen Issand,
 sellepärast et nad on olnud pillirookepiks
 Iisraeli soole:
 

7 kui nad käega haarasid sinust kinni,
 siis sa läksid katki
 ja rebestasid neil kogu käe;
 ja kui nad toetusid su peale,
 siis sa murdusid
 ja halvasid neil kõigil niuded.
 
 

8 Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ma toon su
 kallale mõõga ja hävitan sinust inimesed ja loomad, 

9 ning Egiptusemaa muutub lagedaks ja varemeiks. Ja nad
 saavad tunda, et mina olen Issand. Sest ta on öelnud: „Niiluse
 jõgi on minu päralt ja mina olen selle teinud.” 

10 Seepärast, vaata, ma tulen sinu ja su jõgede kallale ja
 teen Egiptusemaa varemeiks, kuivaks lagendikuks Migdolist
 Seveeneni ja kuni Etioopia piirini. 

11 Ei astu seal inimese jalg ega astu seal looma jalg, ja
 seal ei elata nelikümmend aastat. 

12 Ma teen Egiptusemaa lagedaks lagedate maade hulgas ja
 selle linnad jäävad neljakümneks aastaks laastatuks varemeis
 linnade hulgas; ja ma pillutan egiptlased rahvaste sekka ning
 puistan nad laiali mööda maid. 

13 Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Neljakümne aasta pärast
 kogun ma egiptlased rahvaste seast, kuhu nad olid pillutatud, 

14 ja ma pööran Egiptuse saatuse ning toon nad tagasi
 Patrosemaale, nende päritolumaale. Ja seal on nad tähtsuseta
 kuningriik:  

15 see on kuningriikidest tähtsusetuim ega tõsta ennast enam
 üle rahvaste; ja ma vähendan neid nõnda, et nad ei valitse enam
 rahvaste üle. 

16 Nad ei ole enam lootuseks Iisraeli soole, mis meelde
 tuletaks tema süütegu, kui ta pöörduks nende poole. Ja nad
 saavad tunda, et mina olen Issand Jumal.” 

17 Ja kahekümne seitsmendal aastal, esimese kuu esimesel
 päeval tuli mulle Issanda sõna; ta ütles: 

18 „Inimesepoeg, Paabeli kuningas Nebukadnetsar on pannud oma
 sõjaväe tegema rasket tööd Tüürose kallal: kõigil on pead läinud
 paljaks ja kõigil on õlad hõõrdunud, aga palka ei ole Tüürosest
 saanud ei tema ega ta sõjavägi töö eest, mida ta selle kallal
 on teinud. 

19 Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ma annan
 Paabeli kuningale Nebukadnetsarile Egiptusemaa; ta viib ära
 selle rikkuse, võtab sealt saaki ja riisub, mis riisuda on, ja
 see saab ta sõjaväele palgaks. 

20 Tasuks töö eest, mida ta selle kallal on teinud, annan ma
 temale Egiptusemaa, sest nad on teinud seda minu heaks, ütleb
 Issand Jumal. 

21 Sel päeval ma lasen Iisraeli soole kasvada sarve ja annan
 sinule võime avada oma suu nende keskel. Ja nad saavad tunda,
 et mina olen Issand.” 

 «  eelmine  24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33  järgmine  »