1
Sissejuhatus

1 Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et
 ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Ta näitas
 seda, läkitades oma ingli oma sulase Johannese juurde, 

2 kes on tunnistanud Jumala sõna ning Jeesuse Kristuse
 tunnistust, kõike, mida ta on näinud. 

3 Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid
 ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud,
 sest aeg on lähedal. 

Tervitused

4 Johannes - seitsmele Aasia kogudusele: Armu teile ja rahu
 temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt
 vaimult, kes on tema trooni ees, 

5 ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja,
 esikpoeg surnuist ja maa kuningate valitseja. Temale, kes meid
 armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega 

6 ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale
 ja oma Isale - temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast
 igavesti! Aamen.
  

7 Ennäe, ta tuleb pilvedega
 ja iga silm saab teda näha,
 ka need, kes tema on läbi torganud,
 ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast.
 Jah, aamen.
 
 

8 „Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli
 ja kes tuleb, Kõigeväeline.” 

Nägemus Inimese Pojast

9 Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja
 kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida
 hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. 

10 Ma olin vaimus Issanda päeval ning kuulsin enese taga
 valju häält, otsekui pasunast, 

11 mis ütles: „Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada
 neile seitsmele kogudusele: Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni
 ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse.” 

12 Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja
 kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambijalga 

13 ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli Inimese Poja sarnane ja
 kellel oli üll
 pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. 

14 Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu
 lumi, ning tema silmad nagu tuleleek, 

15 ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas
 ahjus, ning tema hääl oli otsekui suurte vete kohin. 

16 Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust
 välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otsekui päike,
 kui see paistab oma väes. 

17 Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu
 surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: „Ära
 karda! Mina olen Esimene ja Viimne 

18 ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
 ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. 

19 Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis
 sünnib pärast seda! 

20 Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes, ja
 nende seitsme kuldlambijala saladus on see: seitse tähte on seitsme koguduse
 inglid ja seitse lambijalga on seitse kogudust. 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »