19
Pilaatus mõistab Jeesuse surma

1 Nüüd võttis Pilaatus Jeesuse ja laskis teda piitsutada. 
2 Ja sõdurid punusid kibuvitstest pärja ning panid selle talle
 pähe ja purpurmantli selga 

3 ning tulid tema juurde ja ütlesid: „Tervist, juutide kuningas!”
 ja andsid talle kõrvakiile. 

4 Ja Pilaatus läks taas välja ja ütles neile: „Vaata, ma toon ta teile
 välja, et te saaksite aru: mina ei leia temal mingit süüd.” 

5 Siis tuli Jeesus välja, kandes kibuvitsapärga ja purpurmantlit. Ja
 Pilaatus ütles neile: „Ennäe inimest!” 

6 Kui nüüd ülempreestrid ja sulased teda nägid, hüüdsid nad:
 „Löö risti! Löö risti!” Pilaatus ütles neile: „Võtke teie ta ja lööge
 ise risti, sest mina ei leia temal süüd!” 

7 Juudid vastasid talle: „Meil on Seadus, ja Seaduse järgi peab ta
 surema, sest ta on tõstnud ennast Jumala Pojaks.” 

8 Seda sõna kuuldes kartis Pilaatus veel enam. 
9 Ja ta läks jälle kohtukotta ja küsis Jeesuselt: „Kust sina
 oled?” Aga Jeesus ei andnud talle vastust. 

10 Siis ütles Pilaatus talle: „Kas sa ei räägi minuga? Kas sa ei
 tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja mul on meelevald sind
 risti lüüa?” 

11 Jeesus vastas: „Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui
 see poleks sulle antud ülalt. Seepärast on suurem patt sellel,
 kes minu on andnud sinu kätte.” 

12 Sellest alates otsis Pilaatus võimalust teda vabaks lasta. Aga
 juudid hüüdsid: „Kui sa tema vabaks lased, siis sa ei ole
 keisri sõber. Igaüks, kes tõstab enese kuningaks, hakkab vastu
 keisrile.” 

13 Kui nüüd Pilaatus neid sõnu kuulis, tõi ta Jeesuse välja ja
 istus kohtujärjele paika, mida hüütakse Kivipõrandaks, heebrea keeles
 aga Gabbataks. 

14 Aga oli paasapühade valmistuspäev, umbes keskpäev. Ja ta
 ütles juutidele: „Ennäe, teie kuningas!” 

15 Need aga hüüdsid nüüd: „Vii ära, vii ära, löö ta risti!”
 Pilaatus ütles neile: „Kas ma pean teie kuninga risti lööma?”
 Ülempreestrid vastasid: „Meil ei ole kuningat, vaid on keiser.” 

16 Siis andis Pilaatus Jeesuse nende kätte risti lüüa.
 Nad võtsid nüüd Jeesuse - 

Jeesus lüüakse risti

17 ja ta läks välja, kandes ise oma risti Pealuuasemeks hüütud paika, mida
 heebrea keeles kutsutakse Kolgataks. 

18 Seal nad lõid risti tema ja temaga koos kaks muud
 surmamõistetut, teine teisele poole, aga Jeesuse keskele. 

19 Aga Pilaatus kirjutas ka sildi ja pani selle risti külge.
 Sellele oli kirjutatud: „Jeesus Naatsaretlane, juutide kuningas.” 

20 Seda silti luges palju juute, sest paik, kus Jeesus
 risti löödi, oli linna lähedal, ning silt oli kirjutatud heebrea,
 ladina ja kreeka keeles. 

21 Juutide ülempreestrid ütlesid siis Pilaatusele: „Ära kirjuta
 „Juutide kuningas”, vaid „Tema ütles: Olen juutide kuningas.”” 

22 Pilaatus vastas: „Mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud.” 

23 Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivad ja
 jagasid nelja ossa, igale sõdurile ühe osa. Nad võtsid ka särgi, särk
 oli aga õmblusteta, kootud ühes tükis ülalt alla. 

24 Nad ütlesid siis üksteisele: „Ärgem rebigem seda katki, vaid
 heitkem liisku, kellele see saab”, et läheks täide Kiri:
 „Nad on mu rõivad omavahel jaganud,
 ja riiete peale liisku heitnud.”
 
 
 Sedasama sõdurid nüüd tegidki.
 

25 Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja,
 Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena. 

26 Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit,
 keda ta armastas, siis ta ütles emale: „Naine, vaata, see on su
 poeg!” 

27 Seejärel ütles ta oma jüngrile: „Vaata, see on su ema!”
 Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde. 

Jeesus sureb ristil

28 Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba lõpetatud, et
 Kiri läheks täide: „Mul on janu.” 

29 Seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga
 immutatud käsna iisopi roo otsa ja ulatasid selle tema suu juurde. 

30 Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: „See on
 lõpetatud!” ja, langetanud pea, heitis hinge. 

Jeesus pannakse kaljuhauda

31 Aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilaatust,
 et ristilöödute sääreluud löödaks katki ja nad viidaks minema, et
 ihud ei jääks ristile hingamispäevaks - sest see hingamispäev oli
 suur püha. 

32 Sõdurid tulid nüüd ja lõid katki sääreluud nii esimesel kui
 teisel, kes koos Jeesusega olid risti löödud. 

33 Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba
 surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid, 

34 vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe
 voolas välja verd ja vett. 

35 Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda, ning tema tunnistus on
 tõsi. Ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite. 

36 Sest see on sündinud, et läheks täide Kiri: „Ühtegi tema
 luud ei purustata.” 

37 Ja veel teine kirjakoht ütleb: „Nad saavad näha seda, kelle nad
 on läbi torganud.” 

38 Aga pärast seda palus Arimaatia Joosep - ta oli Jeesuse
 jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute - Pilaatuselt luba võtta
 Jeesuse ihu. Ja Pilaatus lubas. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu. 

39 Siis tuli ka Nikodeemos, kes kord varem oli tulnud Jeesuse juurde
 öösel, ja tõi kaasa sada naela mürri ja aaloe segu. 

40 Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta surilinadesse koos
 lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmiskomme. 

41 Seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ning aias uus
 haud, kuhu ei olnud veel kunagi kedagi pandud. 

42 Sinna nad panid nüüd Jeesuse juutide pühade valmistuspäeva
 pärast, sest see haud oli lähedal. 

 «  eelmine  12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21  järgmine  »