3
Jeesus kõneleb Nikodeemosega

1 Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. 
2 Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame,
 et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha
 neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.” 

3 Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei
 sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” 

4 Nikodeemos ütles talle: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on
 vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda
 sündida?” 

5 Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni
 veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. 

6 Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. 
7 Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt! 
8 Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea,
 kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud
 Vaimust.” 

9 Nikodeemos kostis: „Kuidas see on võimalik?” 
10 Jeesus vastas talle: „Sina oled Iisraeli õpetaja, ja ei tea seda? 
11 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame, ja
 tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust
 vastu. 

12 Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest,
 kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju?” 

13 Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale Inimese Poja,
 kes on tulnud taevast alla. 

14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab
 ülendatama Inimese Poeg, 

15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. 
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma
 ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et
 tal oleks igavene elu. 

17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut
 mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. 

18 Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu,
 selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala
 ainusündinud Poja nimesse. 

19 Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga
 inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. 

20 Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse
 juurde, et ta tegusid ei paljastataks. 

21 Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid
 avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. 

Ristija Johannes tunnistab taas Jeesusest

22 Pärast seda läks Jeesus oma jüngritega Juudamaale; ta viibis
 seal koos nendega ja ristis. 

23 Ka Johannes oli Ainonis Salimi lähedal, sest seal oli palju
 vett, ja inimesed tulid sinna ja lasksid end ristida; 

24 sest Johannest ei olnud veel vangi heidetud. 
25 Siis hakkasid Johannese jüngrid ühe juudiga puhastamiste üle vaidlema. 
26 Ja nad tulid Johannese juurde ja ütlesid talle: „Rabi! See, kes
 oli sinuga sealpool Jordanit ja kellest sa tunnistasid, vaata, ka see
 ristib ja kõik lähevad tema juurde.” 

27 Johannes kostis: „Keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole
 temale antud taevast. 

28 Teie ise olete mu tunnistajad, et ma ütlesin, mina ei ole Messias,
 vaid ainult tema eele läkitatu. 

29 Kellel on mõrsja, see on peigmees. Peigmehe sõber seisab aga
 kõrval ja kuulab teda ning on väga rõõmus peigmehe hääle üle. Nii on
 nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks. 

30 Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.” 

31 Kes tuleb ülalt, on üle kõikide. Kes on maast, on maast ja
 räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide. 

32 Tema tunnistab seda, mida on näinud ja kuulnud, ja ometi ei võta
 keegi tema tunnistust vastu. 

33 Tema tunnistuse vastuvõtmine tähendab pitseriga kinnitamist, et
 Jumal on tõeline. 

34 Jah, see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu;
 Jumal ei anna ju Vaimu mõõdu järgi. 

35 Isa armastab Poega ja on andnud tema kätte kõik. 
36 Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula Poja
 sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »