16
Efraimi järeltulijate pärisosa

1 Ja jooseplastele tuli liisuosa, mis algab Jeeriko
 Jordanist, Jeeriko veest ida pool ja suundub sealt kõrbe, mis
 üleneb Jeerikost Peeteli mäestikku. 

2 Peetelist läheb piir Luusi ja kulgeb arklaste maa-alale
 Atarotti,  

3 laskub alla lääne poole jafletlaste maa-alale kuni alumise
 Beet-Hooronini ja kuni Geserini, ja selle lõpp on meres. 

4 Joosepi pojad Manasse ja Efraim said oma pärisosaks: 
5 efraimlastele sai maa-alaks nende suguvõsade kaupa: nende
 pärisosa piir oli ida pool Atarot-Addarit kuni ülemise
 Beet-Hooronini.  

6 Siis kulgeb piir mereni. Mikmetat jääb põhja poole, aga
 piir pöördub ida poole Taanat-Silosse ja kulgeb sellest ida
 pool Jaanohasse; 

7 Jaanohast laskub see alla Atarotti ja Naarasse, riivab
 Jeerikot ja lõpeb Jordani ääres. 

8 Tappuahist kulgeb piir lääne poole Kaanaoja ja selle lõpp
 suubub merre. See oli efraimlaste suguharu pärisosa nende
 suguvõsadele.  

9 Peale selle linnad, mis efraimlastele eraldati manasselaste
 pärisosa keskel, kõik linnad ja nende külad. 

10 Aga kaananlasi, kes elasid Geseris, nad ei ajanud ära;
 nõnda elavad kaananlased Efraimi keskel tänapäevani ja on
 tööorjad.  

 «  eelmine  11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  järgmine  »