5
Ümberlõikamine ja paasapüha pühitsemine Gilgalis

1 Ja kui kõik emorlaste kuningad, kes olid teisel pool Jordanit,
 mere pool, ja kõik kaananlaste kuningad, kes olid mere ääres,
 kuulsid, et Issand oli kuivatanud Iisraeli laste eest Jordani
 vee, kuni nad olid läbi läinud, siis läks nende süda araks ja
 neil polnud enam julgust Iisraeli laste ees. 

2 Sel ajal ütles Issand Joosuale: „Tee enesele kivinoad ja
 lõika Iisraeli lapsed taas ümber, teist korda!” 

3 Ja Joosua tegi enesele kivinoad ning lõikas Iisraeli lapsed
 ümber Araloti künkal. 

4 Ja see oli põhjus, miks Joosua ümber lõikas: kogu
 Egiptusest lahkunud meessoost rahvas, kõik sõjamehed, olid
 surnud kõrbeteekonnal pärast lahkumist Egiptusest. 

5 Sest kogu see rahvas, kes oli lahkunud, oli olnud ümber
 lõigatud; aga kogu see rahvas, kes oli sündinud kõrbeteekonnal
 pärast lahkumist Egiptusest, ei olnud ümber lõigatud. 

6 Sest Iisraeli lapsed olid käinud nelikümmend aastat kõrbes,
 kuni oli lõppenud kogu see rahvas, kõik sõjamehed, kes Egiptusest olid
 lahkunud, kes ei kuulanud Issanda häält, mispärast ka
 Issand neile oli vandunud, et ta ei lase neid näha maad, mille Issand
 vandega nende vanemaile oli tõotanud anda neile, maa, mis piima
 ja mett voolab. 

7 Aga nende lapsed, keda ta oli lasknud tõusta nende asemele,
 lõikas Joosua ümber, sest need olid ümber lõikamata, sellepärast
 et teekonnal ei olnud neid ümber lõigatud. 

8 Ja kui kogu rahvas oli ümber lõigatud, siis püsisid nad oma
 leeris paigal, kuni nad terveks said. 

9 Ja Issand ütles Joosuale: „Täna ma olen teie pealt ära
 veeretanud egiptlaste teotuse.” Ja seda paika hüütakse
 tänapäevani Gilgaliks. 

10 Ja kui Iisraeli lapsed olid leeris Gilgalis, siis selle
 kuu neljateistkümnenda päeva õhtul pidasid nad paasapüha
 Jeeriko lagendikel. 

11 Ja paasapühale järgneval päeval sõid nad selle maa viljast
 hapnemata leiba ja kõrvetatud viljapäid. Selsamal päeval, 

12 paasapühale järgneval päeval, kui nad sõid maa viljast,
 lõppes manna ja Iisraeli lastel ei olnud enam mannat, vaid nad
 sõid juba Kaananimaa selleaastasest saagist. 

Joosua nägemus

13 Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma
 silmad üles ja vaatas, ja ennäe, tema ees seisis üks mees,
 paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis
 temalt: „Kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt?” 

14 Ja tema vastas: „Ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui Issanda
 sõjaväe vürst!” Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas
 ning küsis temalt: „Mida mu Issand räägib oma sulasele?” 

15 Ja Issanda sõjaväe vürst ütles Joosuale: „Võta jalatsid
 jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha!” Ja Joosua tegi
 nõnda.  

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »