35
Reekablaste sõnakuulelikkus

1 Sõna, mis Jeremijale tuli Issandalt Juuda kuninga
 Joojakimi, Joosija poja päevil; ta ütles: 

2 „Mine reekablaste soo juurde, räägi nendega ja too nad
 Issanda kotta ühte kambrisse ning anna neile veini juua!” 

3 Siis ma võtsin Jaasanja, Habassinja poja Jeremija poja, ja
 tema vennad ja kõik ta pojad ja kogu reekablaste soo 

4 ja tõin nad Issanda kotta jumalamehe Haanani, Jigdalja poja
 poegade kambrisse, mis on vürstide kambri kõrval ülalpool
 lävehoidja Maaseja, Sallumi poja kambrit. 

5 Ja ma panin reekablaste soo poegade ette veiniga täidetud
 peekrid ja karikad ning ütlesin neile: „Jooge veini!” 

6 Aga nad vastasid: „Meie ei joo veini, sest Joonadab,
 Reekabi poeg, meie isa, on meid keelanud, öeldes: Ärge iialgi
 jooge veini, ei teie ega teie lapsed! 

7 Ja ärge ehitage kodasid, ärge külvake seemet ja ärge
 istutage viinamägesid; ärgu teil olgu neid, vaid elage telkides
 kogu oma eluaja, et võiksite kaua viibida maal, kus te võõraina
 elate!  

8 Ja me oleme kuulanud oma isa Joonadabi, Reekabi poja häält
 kõiges, mida ta meile on keelanud: me ei joo veini kogu oma
 eluaja, ei me ise, ei meie naised, ei meie pojad ega meie
 tütred,  

9 ja me ei ehita enestele kodasid elamiseks, meil ei ole
 viinamäge, põldu ega seemet, 

10 vaid me elame telkides ning oleme sõnakuulelikud ja teeme
 kõigiti nõnda, nagu Joonadab, meie isa, meid on käskinud. 

11 Aga kui Paabeli kuningas Nebukadnetsar tuli selle maa
 vastu, siis me ütlesime: Tulge, läki Jeruusalemma kaldealaste
 sõjaväe ja süürlaste sõjaväe eest! Ja me asusime Jeruusalemma.” 

12 Ja Jeremijale tuli Issanda sõna; ta ütles: 
13 „Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Mine ja ütle
 Juuda meestele ja Jeruusalemma elanikele: Kas te ei võtaks
 õpetust, et kuuleksite minu sõnu? ütleb Issand. 

14 Joonadabi, Reekabi poja sõnu, millega ta keelas oma poegi
 veini joomast, peetakse, ja nad ei joo tänapäevani, sest nad
 kuulavad oma isa keeldu. Kuid mina olen teile rääkinud ja
 rääkinud, aga te ei ole mind kuulanud. 

15 Ja ma olen teie juurde läkitanud kõik oma sulased prohvetid,
 olen läkitanud korduvalt, öeldes: Pöörduge ometi igaüks oma
 kurjalt teelt ja tehke heaks oma teod; ja ärge käige teiste
 jumalate järel neid teenides, siis te jääte maale, mille ma olen
 andnud teile ja teie vanemaile! Aga te ei ole pööranud oma kõrva
 ega ole mind kuulanud. 

16 Et Joonadabi, Reekabi poja pojad on pidanud oma isa
 keeldu, mille ta neile andis, aga see rahvas ei ole mind
 kuulanud,  

17 siis ütleb Issand, vägede Jumal, Iisraeli Jumal nõnda:
 Vaata, ma toon Juudale ja kõigile Jeruusalemma elanikele kogu
 selle õnnetuse, mille ma neile olen tõotanud, sellepärast et nad
 ei kuulanud, kui ma neile rääkisin, ega vastanud, kui ma neid
 hüüdsin.”  

18 Aga reekablaste soole ütles Jeremija: „Nõnda ütleb vägede
 Issand, Iisraeli Jumal: Sellepärast et te olete kuulanud oma isa
 Joonadabi keeldu ning olete pidanud kõiki tema käske ja olete
 teinud kõigiti, nagu ta teid on käskinud, 

19 sellepärast ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal nõnda:
 Iialgi ei puudu Joonadabil, Reekabi pojal, mees, kes seisab minu
 palge ees.” 

 «  eelmine  30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39  järgmine  »