7
Esimene kuulutus kuningas Aahasele

1 Ja neil päevil, kui Juudas oli kuningaks Aahas, kes oli Ussija poja Jootami poeg,
 sündis, et Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remalja
 poeg, tulid sõdima Jeruusalemma vastu; aga nad ei suutnud seda
 vallutada.  

2 Kui Taaveti kojale anti teada ja öeldi, et Süüria on liidus
 Efraimiga, siis vabises ta enese ja ta rahva süda, otsekui vabiseksid
 metsapuud tuule käes. 

3 Ja Issand ütles Jesajale: „Mine ometi Aahasele vastu, sina ja su
 poeg Sear-Jaasub, Ülatiigi veejuhtme otsa juurde, Vanutajavälja
 maanteele,  

4 ja ütle temale: Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su süda
 ärgu mingu araks nende kahe suitseva tukiotsakese pärast - Süüria
 Retsini ja Remalja poja vihapalangu pärast! 

5 Sellepärast et Süüria, Efraim ja Remalja poeg on pidanud sinu
 vastu kurja nõu, öeldes: 

6 „Läki üles Juuda vastu, tükeldagem see ja vallutagem endile ning
 tõstkem seal Taabali poeg kuningaks!” -
  

7 ütleb Issand Jumal nõnda:
 See ei lähe korda ega sünni!
 

8 Sest Süüria pea on Damaskus
 ja Damaskuse pea on Retsin.
 Ja veel kuuskümmend viis aastat -
 siis on Efraim kui rahvas purustatud.
 

9 Efraimi pea on Samaaria
 ja Samaaria pea on Remalja poeg.
 Kui te ei usu,
 siis te ei püsi!”
 

Ettekuulutus Immaanueli sünnist

10 Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda: 
11 „Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või
 kõrgusest!”  

12 Aga Aahas vastas: „Ma ei küsi ega kiusa Issandat!” 
13 Siis Jesaja ütles: „Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe
 inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate? 

14 Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi
 jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks
 Immaanuel.  

15 Ta sööb võid ja mett, kuni ta mõistab põlata halba ja valida
 head.  

16 Sest enne kui poeglaps mõistab põlata halba ja valida head,
 laastatakse see maa, mille kahe kuninga ees sa tunned hirmu. 

17 Issand laseb tulla sinule ja su rahvale ning su isa soole Assuri
 kuninga läbi päevi,
 milliseid ei ole olnud Efraimi Juudast lahkumise ajast. 

18 Sel päeval vilistab Issand kärbseid Egiptuse jõgede lähteilt ja
 mesilasi Assuri maalt,
  

19 ja need kõik tulevad ning laskuvad
 järskudesse orgudesse ja kaljulõhedesse,
 kõigisse kibuvitsapõõsastesse
 ja kõigisse jootmispaikadesse.
 

20 Sel päeval lõikab Issand noaga,
 mis on palgatud teiselt poolt jõge,
 Assuri kuninga kaudu -
 teie pea- ja häbemekarvad maha
 ning rebib habemedki ära.
 

21 Sel päeval saab igaüks pidada
 ainult ühe noore lehma ja paar lammast,
 

22 ja nende piimaanni rohkuse tõttu
 on süüa võid,
 sest võid ja mett söövad kõik,
 kes maale alles jäävad.
 

23 Sel päeval jääb iga paik,
 kus oli tuhat viinapuud,
 tuhat hõbeseeklit väärt,
 kibuvitstele ja ohakaile.
 

24 Sinna minnakse noolte ja ambudega,
 sest kogu maa on täis
 kibuvitsu ja ohakaid.
 

25 Ja mitte ühelegi mäele,
 mida nüüd kõplaga rohitakse,
 ei minda enam
 kibuvitste ja ohakate kartuse pärast:
 need jäävad härgade uitepaigaks
 ja lammaste tallermaaks.”
 

 «  eelmine  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  järgmine  »