8
Prohveti poja tähenduslik nimi

1 Ja Issand ütles mulle: „Võta enesele suur tahvel ja kirjuta selle
 peale tavalise krihvliga: Maher-Saalal, Haas-Bas! 

2 Ja ma võtan endale usaldusväärsed tunnistajad, preester Uurija
 ja Jeberekja poja Sakarja.” 

3 Siis ma läksin prohveti naise juurde, ja tema jäi lapseootele
 ning tõi poja ilmale. Ja Issand ütles mulle: „Pane temale nimeks
 Maher-Saalal, Haas-Bas! 

4 Sest enne kui poiss oskab hüüda isa ja ema, viiakse Damaskuse
 varandus ja Samaaria saak Assuri kuninga ette.” 

5 Ja Issand rääkis minuga veelgi, öeldes:
  

6 „Sellepärast et see rahvas põlgab
 Siiloahi hiljukesi voolavaid vesi
 ning pelgab Retsinit ja Remalja poega,
 

7 vaata, sellepärast lasebki Issand
 tulla nende peale
 Frati jõe võimsad ja suured veed -
 Assuri kuninga ja kogu ta hiilguse -,
 mis tõuseb välja kõigist lammidest
 ja voolab üle kõigist kallastest,
 

8 tungib Juudasse, tulvab ja ujutab üle,
 kuni see ulatub kaelani.
 Ja tema tiibade sirutus täidab su maa
 kogu selle laiuses, Immaanuel.”
 

9 Möllake, rahvad, ja värisege,
 ja kuulge, kõik kauged maad:
 Varustuge sõjaks ja värisege!
 Varustuge sõjaks ja värisege!
 

10 Pidage nõu, aga see läheb tühja,
 kõnelge sõna, aga see ei täitu,
 sest Jumal on meiega!
 

Ainult Issandat tuleb karta

11 Sest nõnda rääkis minuga Issand, kui ta käsi haaras mind ja
 hoiatas mind käimast selle rahva teed, öeldes:
  

12 „Ärge nimetage vandenõuks kõike,
 mida see rahvas nimetab vandenõuks,
 ärge kartke, mida tema kardab,
 ja ärge tundke hirmu!
 

13 Pidage pühaks vägede Issandat,
 tema olgu teie kartus
 ja tema olgu teie hirm!
 

14 Tema on pühamuks,
 aga ka komistuskiviks ja pahanduskaljuks
 mõlemale Iisraeli kojale,
 lõksuks ja püüdepaelaks
 Jeruusalemma elanikele.
 

15 Paljud neist komistavad,
 kukuvad ja vigastavad endid,
 püütakse kinni ja võetakse vangi.
 

16 Seo kinni tunnistus,
 sulge pitseriga õpetus mu õpilastes!”
 

17 Mina aga ootan Issandat,
 kes peidab oma palge
 Jaakobi soo eest,
 ja loodan tema peale.
 
 
 

18 Vaata, mina ja lapsed, keda Issand mulle on andnud, oleme
 tunnustähtedeks ja endemärkideks Iisraelis vägede Issandalt, kes
 elab Siioni mäel. 

19 Ja kui teile öeldakse: Küsitlege surnute vaime ja ennustajaid,
 kes sosistavad ja pomisevad, siis vastake: Kas rahvas ei peaks
 küsitlema oma Jumalat? Kas tuleb elavate pärast küsitleda surnuid?  

20 Õpetuse ja tunnistuse juurde! Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole
 koitu.
  

21 Seal nad siis uitavad,
 vaevatud ja näljased.
 Aga nälga tundes
 nad vihastavad ja neavad
 oma kuningat ja Jumalat.
 Ja kui nad tõstavad pilgu üles
 

22 või vaatavad maha, siis -
 näe, on kitsikus ja pimedus,
 ahistuse süngus.
 Ollakse tõugatud
 pilkasesse pimedusse.
 

Rahuvürsti sünd ja valitsus
23 Aga ei jää pimedusse maa,
 kus on ahastus.
 
 Otsekui Jumal endisel ajal põlgas Sebulonimaad ja Naftalimaad,
 nõnda austab ta tulevikus mereäärset teed, Jordani-tagust maad,
 paganate Galilead.
 

 «  eelmine  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  järgmine  »