3
Rahvad, kes jäeti Iisraeli katsumiseks

1 Ja need on rahvad, keda Issand alles jättis, et nende läbi
 katsuda Iisraeli, kõiki neid, kes ei tundnud ühtegi Kaanani sõda, 

2 ainult selleks, et Iisraeli laste sugupõlved teaksid, et
 tema õpetab neid sõdima, nimelt neid, kes seda varem ei osanud: 

3 viis vilistite vürsti ja kõik kaananlased, siidonlased ja
 hiivlased, kes elasid Liibanoni mäestikus Baal-Hermoni mäest
 kuni Hamati teelahkmeni. 

4 Need jäid, et nende läbi katsuda Iisraeli, et teada saada,
 kas nad tahavad kuulda Issanda käske, mis ta Moosese läbi oli
 andnud nende vanemaile. 

5 Iisraeli lapsed elasid siis kaananlaste, hettide,
 emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste keskel, 

6 võtsid nende tütreid enestele naisteks ja andsid oma
 tütreid nende poegadele ning teenisid nende jumalaid. 

Otniel päästab Iisraeli Mesopotaamia kuninga
 Kuusan-Risataimi käest

7 Nõnda tegid Iisraeli lapsed kurja Issanda silmis ja
 unustasid Issanda, oma Jumala ning teenisid baale ja ašeraid. 

8 Siis Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta müüs
 nad Mesopotaamia kuninga Kuusan-Risataimi kätte; ja Iisraeli
 lapsed orjasid Kuusan-Risataimi kaheksa aastat. 

9 Aga Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole ja Issand
 tõstis Iisraeli lastele päästja, kes nad päästis - Otnieli,
 Kaalebi noorema venna Kenase poja. 

10 Issanda Vaim tuli tema peale ja ta mõistis Iisraelile
 kohut; ta läks sõtta ja Issand andis tema kätte Mesopotaamia
 kuninga Kuusan-Risataimi ja ta käsi sai võimuse
 Kuusan-Risataimi üle. 

11 Ja maal oli rahu nelikümmend aastat; siis suri Otniel,
 Kenase poeg. 

Eehud päästab Iisraeli Moabi kuninga Egloni käest

12 Aga Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Issanda
 silmis, ja Issand julgustas Moabi kuningat Eglonit Iisraeli
 vastu, sellepärast et nad olid teinud kurja Issanda silmis. 

13 Ja tema kogus enese juurde ammonlased ja amalekid ja läks
 ning lõi Iisraeli, ja nad vallutasid Palmidelinna. 

14 Ja Iisraeli lapsed orjasid Moabi kuningat Eglonit
 kaheksateist aastat. 

15 Siis Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole ja Issand
 tõstis neile päästjaks Eehudi, Geera poja, benjaminlase,
 vasakukäelise mehe. Kui Iisraeli lapsed saatsid temaga anni
 Moabi kuningale Eglonile, 

16 siis Eehud valmistas enesele kaheteralise mõõga, küünar
 pika, ja pani selle vööle riiete alla oma paremale puusale. 

17 Ja ta viis anni Eglonile, Moabi kuningale; ja Eglon oli
 väga paks mees. 

18 Kui and oli tervenisti üle antud, siis ta saatis ära inimesed,
 kes andi olid kandnud, 

19 ja ta ise pöördus tagasi Gilgalis olevate jumalakujude
 juurest ning ütles: „Kuningas, mul on sulle saladus
 rääkida.” Ja Eglon vastas: „Tasa!” Siis läksid kõik, kes ta juures seisid,
 tema juurest ära. 

20 Eehud tuli ta juurde, kui ta istus vilus ülakambris, mis
 tal omaette oli, ja Eehud ütles: „Mul on sinu jaoks Jumala
 sõna!” Ta tõusis üles oma istmelt, 

21 aga Eehud sirutas oma vasaku käe, võttis mõõga oma
 paremalt puusalt ja torkas temale kõhtu, 

22 nõnda et pidegi läks tera järel sisse ja rasv embas tera,
 sest ta ei tõmmanud mõõka tema kõhust välja; seejärel väljus ta
 peidikust.  

23 Eehud läks eesruumi ja sulges ning riivistas enese järel
 ülakambri uksed. 

24 Ja kui ta oli väljunud, siis tulid sisse kuninga sulased
 ja vaatasid, ja ennäe, ülakambri uksed olid suletud. Nad
 ütlesid: „Küllap ta toimetab vilus kambris oma asju.” 

25 Ja nad ootasid, kuni neil hakkas häbi, aga vaata, keegi ei
 avanud ülakambri uksi. Siis tõid nad võtme ja avasid, ja vaata,
 nende isand lamas surnuna maas. 

26 Eehud oli aga põgenenud, seni kui nad kõhklesid; ta oli
 möödunud jumalakujudest ja pääsenud Seirasse. 

27 Ja kui ta sinna jõudis, siis ta puhus sarve Efraimi
 mäestikus ja Iisraeli lapsed läksid koos temaga mäestikust alla,
 tema nende ees. 

28 Ja ta ütles neile: „Järgnege mulle, sest Issand annab teie
 vaenlased moabid teie kätte!” Ja nad läksid tema järel alla
 ning vallutasid Jordani koolmed, mis olid Moabi poole, ega lasknud üle
 mitte kedagi. 

29 Tol korral lõid nad moabe maha ligi kümme tuhat meest,
 kõik tublid ja tugevad mehed, ja ainsatki ei pääsenud. 

30 Nõnda alistati Moab sel päeval Iisraeli käe alla ja maal
 oli rahu kaheksakümmend aastat. 

Samgar päästab Iisraeli vilistite käest

31 Ja tema järel tuli Samgar, Anati poeg, ja see lõi
 härjaastlaga vilistitest maha kuussada meest; temagi päästis
 Iisraeli.  

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »