18
Kes on suurim?

1 Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid:
 „Kes küll on suurim taevariigis?” 

2 Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma 
3 ja ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei
 pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! 

4 Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see
 on suurim taevariigis. 

5 Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel,
 võtab vastu minu. 

Patustamise ohtlikkusest

6 Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist
 pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle
 veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. 

7 Häda maailmale ahvatluste pärast! On küll paratamatu, et
 kiusatused tulevad. Kuid häda sellele inimesele, kelle kaudu
 kiusatus tuleb! 

8 Aga kui su käsi või su jalg ajab sind patustama, raiu ta ära ja
 heida minema! Sul on parem minna käteta või jalutuna ellu kui
 kahe käega ja kahe jalaga olla visatud igavesse tulle. 

9 Ja kui su silm ajab sind patustama, kisu ta välja ja heida
 minema! Sul on parem ühe silmaga minna ellu kui
 kahe silmaga olla visatud tulepõrgusse. 

10 Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei
 põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati
 minu Isa palet, kes on taevas!  

11 [Inimese Poeg on ju tulnud päästma kadunut.] 

Tähendamissõna kadunud lambast

12 Mis te arvate? Kui ühel inimesel juhtub olema sada lammast
 ja üks neist ära eksib, eks ta jäta need üheksakümmend üheksa
 mägedesse ja lähe otsima eksinut? 

13 Ja kui ta selle üles leiab, tõesti, ma ütlen teile, ta
 rõõmustab tema pärast enam kui nende üheksakümne üheksa pärast,
 kes ei olnud eksinud. 

14 Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist
 pisikestest hukkuks. 

Vennast, kes patustab

15 Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda
 nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna
 tagasi võitnud. 

16 Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või
 kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. 

17 Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele!
 Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu
 pagan ja tölner! 

18 Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa
 peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa
 peal, on lahti päästetud ka taevas. 

19 Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie
 seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes
 paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. 

20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina
 nende keskel.” 

Tähendamissõna südametust sulasest

21 Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: „Issand, kui mitu
 korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle
 andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?” 

22 Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid
 kas või seitsekümmend seitse korda. 

23 Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma
 sulastega arvet teha. 

24 Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes
 võlgnes talle kümme tuhat talenti. 

25 Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta
 naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. 

26 Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles: „Ole
 minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik!” 

27 Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis
 tal minna ning kustutas laenu. 

28 Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase,
 kes võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates
 kägistas ta teda ja ütles: „Maksa, mis sa võlgned!” 

29 Siis see kaassulane palus teda maha heites: „Ole minuga
 pikameelne ja ma maksan sulle!” 

30 Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi,
 kuni ta oma võla ära maksab. 

31 Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga
 nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli
 juhtunud. 

32 Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: „Sa
 tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid
 mind. 

33 Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase
 peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!” 

34 Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni
 ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. 

35 Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu
 oma südamest ei anna andeks oma vennale.” 

 «  eelmine  13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22  järgmine  »