3
Ristija Johannese jutlus

1 Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda
 kõrbes: 

2 „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” 
3 Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
 „Hüüdja hääl on kõrbes:
 Valmistage Issandale tee,
 tehke tasaseks tema teerajad!”
 
 
 

4 Johannesel oli kaamelikarvadest kuub, ja ta niuete
 ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi. 

5 Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja
 kogu Jordani ümbruskonna rahvas, 

6 ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis
 Johannes nad Jordani jões. 

7 Aga kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele
 tulevat, ütles ta neile: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud
 põgenema tulevase viha eest? 

8 Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja 
9 ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju
 Aabraham!”, sest ma ütlen teile: Jumal võib siinsetest kividest
 äratada Aabrahamile lapsi. 

10 Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu,
 mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle. 

11 Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see,
 kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle
 jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. 

12 Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning
 kogub oma nisud aita, aga aganad põletab ta ära kustutamatu
 tulega.” 

Jeesuse ristimine

13 Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast
 Johannesel ristida. 

14 Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja
 lasta ennast sinul ristida - ja sina tuled minu juurde!” 

15 Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile
 kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle
 järele. 

16 Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest
 välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala
 Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, 

17 ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg,
 kellest mul on hea meel!” 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »