5
Jeesuse mäejutlus

1 Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, läks ta üles mäele ja istus
 sinna maha, ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, 

2 avas ta oma suu ja õpetas neid:
  

3 „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed,
 sest nende päralt on taevariik.
 

4 Õndsad on kurvad,
 sest neid lohutatakse.
 

5 Õndsad on tasased,
 sest nemad pärivad maa.
 

6 Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele,
 sest nemad saavad küllaga.
 

7 Õndsad on halastajad,
 sest nende peale halastatakse.
 

8 Õndsad on puhtad südamelt,
 sest nemad näevad Jumalat.
 

9 Õndsad on rahutegijad,
 sest neid hüütakse Jumala lasteks.
 

10 Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse,
 sest nende päralt on taevariik.
 
 
 

11 Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja
 taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. 

12 Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas!
 Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. 

13 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega
 saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks
 kui visata inimeste jalgade tallata. 

14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on
 mäe otsas. 

15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale,
 nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. 

16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid
 tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. 

17 Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid
 tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. 

18 Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao
 Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis
 sündima peab, on sündinud. 

19 Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema
 tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige
 pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda
 hüütakse suureks taevariigis. 

20 Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem
 kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki! 

21 Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei
 tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. 

22 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale
 vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb:
 „Tola!”, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: „Sina jäle!”,
 peab minema tulepõrgusse. 

23 Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb
 meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, 

24 siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma
 vennaga ja alles siis tule ja too oma and! 

25 Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled
 temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja
 kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi! 

26 Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui
 oled tagasi maksnud viimsegi veeringu. 

27 Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda! 
28 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda
 himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. 

29 Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja
 heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast
 kui lasta kogu keha heita põrgusse. 

30 Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja
 heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast
 kui lasta kogu kehal minna põrgusse. 

31 Seaduses on öeldud: Mees, kes oma naise minema ajab,
 andku talle lahutuskiri! 

32 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma naise muul põhjusel
 kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest
 abielurikkuja, ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub
 abielu. 

33 Veel olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: „Sa ei
 tohi valet vanduda!” ja „Issandale antud vandeid tuleb pidada!” 

34 Aga mina ütlen teile: Ärge vanduge üldse, ei taeva juures,
 sest see on Jumala troon, 

35 ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega
 Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn! 

36 Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi
 juuksekarva valgeks või mustaks teha! 

37 Iga teie „jah” olgu „jah” ja iga „ei” olgu „ei”, aga mis
 üle selle, see on kurjast. 

38 Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba
 vastu! 

39 Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes
 teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat
 põske, keera talle ka teine ette! 

40 Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su
 särki - jäta talle ka kuub! 

41 Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga
 kaks! 

42 Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga
 sellele, kes sinult tahab laenata! 

43 Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja
 vihka oma vaenlast! 

44 Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage
 nende eest, kes teid taga kiusavad, 

45 et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju
 oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada
 õigete ja ülekohtuste peale! 

46 Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka
 te saate? Eks tölneridki tee sedasama? 

47 Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis
 teete? Eks paganadki tee sedasama? 

48 Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on
 täiuslik! 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »